Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Klasifikácia rán a fázy ich hojenia

Hanna Szymkiewicz

Európske centrum dlhodobej starostlivosti

Rana predstavuje porušenie integrity kožného krytu, ktorý môže zahŕňať taktiež hlbšie tkanivá a orgány. Vznik rany môže byť zapríčinený vonkajšími alebo vnútornými faktormi, ktoré môžu súvisieť s fyziologickými poruchami.  Veľkosť a hĺbka rany závisí od faktorov, ktoré ranu spôsobili, intenzite pôsobenia faktorov, miesta atď.

729161_ouch

Delenie rán z hľadiska faktorov ich vzniku:

>> exogénne príčiny:

 • mechanické (rezné rany, bodné, strelné)
 • termické (popáleniny, omrzliny)
 • chemické (poleptanie)
 • elektrické (popáleniny)

>> endogénne príčiny

 • vredy (vredy predkolenia, preležaniny, diabetická noha) – napr. v dôsledku poruchy obehovej sústavy

Delenie rán z hľadiska doby hojenia:

 • akútne – hojenie kratšie ako 8 týždňov
 • chronické – hojenie trvá viac ako 8 týždňov

Delenie rán z hľadiska spôsobu hojenia:

 • akútne rany – rezné alebo chirurgické rany, ktoré majú rovné okraje a u ktorých nechýba veľká časť tkaniva. Takéto rany sa uzatvárajú zašitím, pomocou svoriek alebo obväzu. Hojenie prebieha nekomplikovane a trvá 6-7 dní. Ide o najpriaznivejší vývoj hojenia a býva označovaný ako primárne horenie rán (per primam intentionem).
 • chronické rany – rany, u ktorých chýba významná časť tkaniva alebo je prítomná infekcia. V tomto prípade nie je možné pritiahnuť okraje rany k sebe. Rany tohoto typu sa hoja granuláciou – po zápalovej fáze nasleduje fáza proliferácie, pri ktorej je chýbajúce tkanivo doplnené granulačným. Tento proces sa nazýva sekundárnym hojením.

Sekundárne hojenie rán

Sekundárne hojenie rán sa týka chronických rán – preležanín, vredov a komplikovaných rán spôsobených exogénnymi faktormi, napr. chirurgických rán s komplikáciami. Proces ich hojenia je možné rozčleniť do 3 fáz:

 1. zápalová fáza (čistiaca)
 2. proliferácia (granulácia)
 3. zrenie

Pre zápalovú fázu je charakteristická zápalová reakcia a bolesť. Organizmus sa snaží zničiť baktérie, ktoré prenikli do rany po narušení kože. Objavuje sa sekrécia. Odumreté tkanivo je vylúčené alebo ho telo vstrebe. Rana sa pokryje krvnou zrazeninou, ktorá ju chráni pred mikroorganizmami.

V proliferačnej fáze sa množstvo exsudátov znižuje, rana je užšia. Za ňou nasleduje granulácia – rana sa zapĺňa tkanivom. Nasleduje epitelizácia – rana sa začína pokrývať novou kožou.

Vo fáze zrenia prebieha proces prestavby už zahojenej rany. Pevnosť jazvy sa čo najviac približuje nepoškodenej pokožke.

Priebeh procesu hojenia a doba jeho trvania závisí od mnohých faktorov: na celkovom stave pacienta – jeho veku, stravovacích návykoch a iných ochoreniach; od druhu rany, jej umiestnení, spôsobe jej uzdravovania, čistote a dobe, ktorá uplynula od vzniku zranenia po ošetrenie.

Liečba jaziev

Klasifikácia popálenín
Komplikácie popálenín
Mechanizmus vzniku popáleninových jaziev
Tlaková liečba – účinná metóda liečby popáleninových jaziev
Klinické testy
Kombinovaná liečba Codopress® + krytie Codosil™ ADHESIVE


Ročne sa rôzne typy popálenín dotýkajú cca 1% našej populácie. Zhruba 50–80% postihnutých sú deti vo veku od 2 do 4 rokov.

Z hľadiska hĺbky klasifikujeme popáleniny nasledujúcim spôsobom:

image001

 • I stupeň – popálenie sa týka hlavne povrchových vrstiev pokožky. Hlavnými príznakmi poškodenia sú začervenanie (jasno červené) a bolestivosť. Rana sa obvykle hojí bez komplikácií a nezanecháva jazvu.
 • stupeň IIA – popálenie sa týka takmer celej vrstvy pokožky a povrchových vrstiev pokožky. Rany sú obvykle jasne červené, veľmi bolestivé, ich charakteristickým znakom sú pľuzgiere. Popáleniny stupňa IIA môžu zanechávať menšie farebné zmeny na pokožke a dokonca aj jazvy.
 • stupeň IIB – poškodenie sa týka pokožky a hlbších vrstiev zamše. Pri popáleninách tohto typu sa objavuje epidermálna a dermálna nekróza. Tieto rany sú veľmi bolestivé, bez pľuzgierov, ich zafarbenie je bledé alebo ružovkasté, šedasté, tehlové alebo dokonca čierne. Pri nepriaznivom vývoji môžu zanechávať hypertrofické jazvy.
 • stupeň III – popáleniny v celej hrúbke zamše. Rany majú obvykle hnedú, bledo-žltú alebo červenú farbu.
 • stupeň IV – popáleniny v celej hrúbke zamše, pri ktorých dochádza k poškodeniu tkaniva nachádzajúcom sa pod podkožným tkanivom – svaly, šľachy, kosti, kĺby.

Pri III. a IV. stupni dochádza k poškodeniu alebo úplnému zničeniu zárodočnej vrstvy pokožky.

Komplikácie popálenín

Častou komplikáciou popálenín po ich zahojení je vytvorenie hypertrofických jaziev a vznik kĺbových kontraktúr. Hypertrofické jazvy vznikajú dôsledkom intenzívneho prekrvenia, zvýšeného rozvoja fibroblastov, ukladania väčšieho množstva kolagénu a chronického opuchu. Vo všetkých týchto prípadoch, ak neustupuje jasne červené zafarbenie jazvy do dvoch mesiacov a jazva je čím ďalej tým tvrdšia, je potrebné počítať so vznikom keloidnej jazvy. Ich vznik a rast je stimulovaný fibroblastami, ktoré podporujú rast kolagénových vlákien. Keloidné jazvy sú nepríjemné a zároveň aj neestetické.

Ako prevencia proti vzniku jaziev sa používa vhodné polohovanie tela či znehybnenie kĺbov pomocou dlahy alebo ortézy. Okrem to bolo zistené, že použitie konštantného tlaku vyššieho než je kapilárny tlak ciev, tj. asi 25-30 mmHg, priaznivo ovplyvňuje formovanie jazvy a do značnej miery zabraňuje hypertrofii. Dlhodobý tlak obmedzuje zásobovanie tkaniva kyslíkom, čo vedie k spomaleniu metabolizmu a k zníženiu počtu fibroblastov. Zosilnená aktivita enzýmu rozkladajúceho kolagén vedie k výraznému zmenšeniu jazvy.

Metóda tlakovej liečby popáleninových jaziev je známa vo svete už mnoho rokov. Tlaková liečba je považovaná za najefektívnejšie riešenie, a to aj napriek existencii mnohých alternatívnych metód liečby, akými sú napr. laserová terapia, kryoterapia atď. Okrem negatívnych zdravotných dôsledkov, keloidné jazvy často negatívne ovplyvňujú psychický stav pacienta, čo môže viesť dokonca s sociálnemu vylúčeniu zo spoločnosti. Moderné medicínske techniky a postupy kladú dôraz nielen na účinnú liečbu popálenín, ale taktiež na plánovanie priebehu procesu liečby tak, aby bolo minimalizované riziko vzniku keloidných jaziev. Dôležitou súčasťou moderných metód liečby je používanie kompresie v spojení s účinkami silikónového krytia typu CodosilTM ADHESIVE.

Mechanizmus vzniku popáleninových jaziev

Každá rana sa môže zahojiť sama. Povrchové rany, nepresahujúce papilárnu vrstvu, sa hoja bez zanechania jazvy. Na začiatku procesu hojenia dochádza k čisteniu rany, preto sa na tomto mieste objavuje veľké množstvo makrofágov a histiocytov. Prebieha novotvorba kapilár, čo podporuje vznik nových multipotenciálnych buniek – lymfocytov, ktoré majú schopnosť premeniť sa na fibroblasty. Fibroblast je bunka, ktorá vykonáva syntézu makromolekúl tvoriacich väzivové tkanivo. Syntetizuje tropokolagén, ktorý vytvára v procese polymerizácie kolagénové vlákna. S pribúdajúcim počtom nových vlákien dochádza k  involúcii kapilár a zahájeniu procesu reepitelizácie.

Pri popáleninách, kde došlo k poškodeniu pokožky, papilárnej a retikulárnej vrstvy zamše, dochádza k väčšiemu rozširovaniu ciev. Rozšírené cievy a tvorba anastomóz vedie k hromadeniu krvi v mieste hojenia, čím je zaistené zásobenie výživnými látkami; objavuje sa veľké množstvo fibroblastov, ktoré sú neobyčajne aktívne v procese tvorby veľkého počtu kolagénových vlákien.

Proces hojenia s tvorbou jazvy prebieha vďaka novo vznikajúcim fibroblastom, medzi ktorými postupom času dochádza k diferenciácii myofibroblastov zodpovedných za zmršťovanie, zatiaľ čo žírne bunky majú na starosti pokračujúce zrenie jazvy. Biochemický výskum procesu vzniku hypertrofických jaziev nasvedčuje tomu, že dochádza k zvýšeniu množstva synstetizovaného kolagénu v porovnaní s normálnym procesom hojenia a tiež sa objavujú kvalitatívne poruchy spočívajúce vo zvýšenom množstve mukopolysacharidov a zníženiu hladiny lipidov (hlavne kyseliny linolovej) v mimobunkovej hmote jazvy. Zdá sa, že príčinou je znížené množstvo kolagenázy (enzýmu rozkladajúceho kolagén) vyplývajúce zo zvýšenia množstva 1 – antitrypsinu a 2 – mukoproteinových globulínov. Tieto javy pravdepodobne sprevádzajú toxické mitochondriálne pôsobenie v poškodených bunkách. K tomuto pôsobeniu dochádza v popálenine od prvého okamihu až do 10. dňa procesu hojenia, kedy je možné pozorovať ústup jeho príznakov a postupný návrat k normálnemu stavu. Niekedy dochádza k objektívnemu postupnému nárastu do 14. dňa. Ak nárast pretrváva po 21. dňoch, môže to znamenať komplikáciu spojenú so vznikom jazvy.

Bolo zistené taktiež pôsobenie kôry nadobličiek na fibroblasty v jazvách a jej nespochybniteľný vplyv na proces tvorby jaziev. Predstavuje to základ pre výskum prípadných vzťahov medzi komplikáciami pri tvorbe jaziev a endokrinologickými zmenami u detí. Samozrejme takáto závislosť existuje v období popáleninového šoku, jej ďalší rozvoj však nie je známy. Komplikácie pri tvorbe jaziev vznikajúcich po popáleninách a môžu byť estetickej alebo funkčnej povahy, poprípade je možné zaradiť ich do oboch typov. Z histopatologicého hľadiska máme do činenia s poruchami tvorby jaziev hypertrofického, hypotrofického alebo keloidného typu. Vo všeobecnosti to znamená, že k poruchám dochádza u 50% popálenín, doposiaľ sa však nepodarilo presne určiť faktory ovplyvňujúce výskyt týchto poruch ani zistiť ich význam pre včasné posúdenie skutočného rizika ich vzniku. Hlavne pokiaľ ide o keloidy, dosahuje pravdepodobnosť ich vzniku na pokožke až 80% na miestach, ktoré sú vystavené napínaniu a rozťahovaniu.

Tlaková liečba – účinná metóda liečby popáleninových jaziev

Elastická tlaková liečba ako nová preventívno-liečebná technika sa začala rozvíjať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a ukázalo sa, že je veľmi účinnou metódou liečby komplikácií po popáleninách. Táto metóda spočíva v použití hyperkompresie (alebo jednoducho kompresie), pri ktorej na keloidnú jazvu pôsobí stály tlak. Tlak v oblasti jazvy spôsobuje ischemický efekt, zmenšuje cievky a obmedzuje tvorbu nových. Z jednej strany pri menšom počte cievok priteká do jazvy menšie množstvo krvi, z druhej strany – v závislosti na vnútornom priemer novo vytvorených ciev – sa rýchlosť krvi zvyšuje a tým nedochádza k hromadeniu, čo vedie k zníženiu počtu vytvorených kolagénnych vlákien a zamedzuje zmršťovaniu oblasti rany.

Správne vykonaná elastická tlaková liečba spočíva v pôsobení silného tlaku na ranu po skončení epitelizácie s použitím rôznych typov pások z prírodného latexu. Tieto pásky sa vyrábajú z latexových nití potiahnutých syntetickým vláknom.

Vďaka ich použitiu môže stály tlak pôsobiaci na ranu viesť k zlepšeniu zloženia a kvality rôznych súčastí tkaniva. Zmena zloženia tkaniva vedie ku kvalitatívnemu zlepšeniu a zmenšeniu veľkosti jazvy a zároveň vďaka ischémii, ku ktorej dochádza pri zvýšenom tlaku (lokálne nedostatočné prekrvenie) sa znižuje intenzita charakteristického červeného zafarbenia jazvy.

Všeobecné zásady používania tlakovej metódy:

 • čo najčastejšie použitie tlaku (od okamžiku opätovného pokrytia rany epitelom po dobu 2 až 3 rokov – táto doba je považovaná za dobu zrenia jazvy), v priemere po dobu 1 alebo 1,5 roka;
 • kontinuálne, nepretržité, dlhodobé pôsobenie tlaku na miestach, v ktorých vznikajú komplikované jazvy, formou individuálne strihaných krytí, ktoré by mali vyvíjať tlak 20-25 až 50 mm Hg/cm2.
image004

Plochý šev v tlakovom výrobku Codopress® zvyšuje pohodlie pacienta

Aby sme dosiahli čo najlepších výsledkov, je nutné monitorovať a klinicky kontrolovať proces tlakovej liečby a pravidelne meniť tlakové odevy (napr. kvôli strate elasticity, zmene hmotnosti, telesných rozmerov pacienta atď.).

Doba trvania tlakovej liečby je rôzna – optimálne až 2 roky. V prípade vzniku lokálnych komplikácií akými sú podráždenia, zapareniny, popraskaná pokožka, zlé znášanie liečby pacientom alebo psychická stránka, je potrebné tlakovú liečbu dočasne prerušiť a snažiť sa predchádzať opakovaniu komplikácie. [1]

Miera kompresie v tlakovej liečbe

Kompresné výrobky sa vyznačujú tým, že pôsobia na povrch tela pacienta tlakom s danou silou. Tento tlak sa uvádza v jednotkách „milimeter ortuťového stĺpca” (mmHg). Podmienkou účinnosti tlakových výrobkov je správna voľba veľkosti, ktorá sa určuje vždy individuálne po vykonaní telesných meraní pacienta. Na účinnosť má vplyv taktiež stupeň kompresie. Voľba správneho stupňa kompresie kompresného výrobku je dôležitá, pretože príliš malý tlak vyvíjaný na danú časť tela nevedie k požadovanému výsledku, na druhej strane – príliš veľký tlak môže mať mnoho nežiaducich účinkov. Komplikácie môžu začínať ľahkými príznakmi, napr. zapareninami, odreninami alebo maceráciou pokožky a môžu sa vyvinúť v závažnejšie vedľajšie účinky napr. k vzniku preležanín. Tieto a iné vedľajšie účinky, ktoré sú dôsledkom zle zvoleného stupňa kompresie vedú najčastejšie k tomu, že je nutné okamžite liečbu prerušiť.

Najpoužívanejšiu klasifikáciu tlaku predstavuje škála stupňov kompresie používaná v Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku. Vo všetkých klasifikáciách sa označuje trieda I ako najslabšia a trieda IV ako najsilnejšia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú ku kompresii vyvíjaného produktom vo výške členkového kĺbu. V tomto prípade sa najčastejšie používa pravidlo vychádzajúce z nasledujúceho predpokladu: 100 % tlaku pre danú triedu (I až IV) vo výške členka k 40 % tlaku v jeho bližšej časti.

Modele wyrobów uciskowych Codopress®

Modely kompresných výrobkou Codopress®

Viacerí výrobcovia používajú odlišné klasifikácie stupňa kompresie. Klasifikácia tlaku stanovená Európskou komisiou pre štandardizáciu rozlišuje nasledujúce triedy:

 • I. trieda – ľahký tlak (18 – 21 mmHg),
 • II. trieda – stredný tlak (23-32 mmHg),
 • III. trieda – silný tlak (34-46 mmHg),
 • IV. trieda – veľmi silný tlak (min. 49 mmHg).

Účinná liečba s použitím kompresných odevov Codopress®

Na úspešnosť tlakovej liečby má veľký vplyv správna voľba kompresného odevu. Kompresné výrobky Codopress® sú vyrábané v Łodzi spoločnosťou Tricomed a používajú sa pri liečbe popáleninových jaziev a na rehabilitačnú prevenciu popálenín. Doteraz bolo vyrobených viac ako 20 tisíc výrobkov Codopress®, pričom sortiment sa postupne rozširuje a ich konštrukcia sa zdokonaľuje. Vyrábajú sa z vysoko priedušného úpletu v kvalite zdravotníckeho materiálu obsahujúceho polyuretánovú a polyamidovú priadzu, vďaka čomu dosahujú požadované vlastnosti a zároveň zaisťujú vysoký komfort.

Výrobná technológia umožňuje vyrobiť odevy pre každú časť tela v lekárom určenej triede kompresie. Najčastejšie sa používa tlak odpovedajúci I. stupni kompresie v hodnote 18-21 mmHg. Kompresné odevy Codopress® sa vyrábajú technikou zamedzujúcou umiestnenie švov v oblasti jazvy. Vďaka tomu nedochádza k nežiaducim zmenám sily liečebného tlaku.

Proces prípravy kompresného odevu je viacfázový:

 1. Získanie lekárskeho predpisu od špecialistu.
 2. Stretnutie pacienta s osobou vykonávajúcou meranie končatín alebo inej časti tela.
 3. Po ušití odevu sa vykonáva skúška, pri ktorej sa overí, či je odev zhotovený správne.
 4. Pacient je poučený o spôsobe používania a údržby výrobku.
Modele wyrobów uciskowych Codopress®.

Modely kompresných výrobkov Codopress®.

Všetky kompresné odevy by sa mali nosiť nepretržite po dobu 6 až 24 mesiacov po skončení liečby rany, pokiaľ sa neobjavia zreteľné známky vyliečenia (sploštenie, zblednutie a zmäknutie). Za celú dobu liečby je spravidla nutné kompresný výrobok niekoľkokrát meniť v závislosti na jeho opotrebení alebo zmene rozmerov časti tela pacienta (obzvlášť u detí). Výrobok sa môže používať iba pri celkom vyliečených popáleninových jazvách (viď. foto).

Rana pooparzeniowa gotowa do terapii Codopressem®

Popáleninová rana pripravená k liečbe Codopress®

Wyrób Codopress® założony na wyleczoną ranę pooparzeniową

Codopress® Výrobok aplikovaný na zahojenú popáleninovou ranu

Individuálne pripravené výrobky Codopress® :

 • vyvíjajú odpovedajúci tlak na jazvu,
 • je možné ich kombinovať s inými druhmi liečby,
 • nespôsobujú alergie a podráždenia pokožky,
 • obmedzujú pocit svrbenia,
 • zamedzujú vznik kontraktúr v oblasti kĺbov.

 

Klinické testy

V špecializovaných popáleninových centrách v Siemianowiciach a Polanicy Zdroju – hlavných poľských strediskách liečby ťažkých popálenín – boli vykonané klinické testy na veľkej skupine pacientov. Boli zdokumentované výsledky použitia kompresných výrobkov Codopress® pri liečbe jaziev vznikajúcich v dôsledku popálení.

Medzi klinikami vykonávajúcimi hodnotenie účinnosti liečby jaziev s použitím výrobkov Codopress® bola Mestská nemocnica č. 2 – oddelenie popálenín v Siemianowiciach Śląských pod vedením Mudr. S. Sakielovej a Krajská nemocnica plastickej chirurgie v Polanici Zdroju pod vedením docentky Mudr. K. Kobusovej. Špecializované testy týkajúce sa možného dráždivého pôsobenia úpletu používaného v technológii výrobkov Codopress® na pokožku boli vykonané v Ústave liekov vo Varšave pod vedením doktora farmácie W. Zalewského.

Materiály a metódy

Po dobu dvoch rokov boli testované kompresné výrobky vyrábané spoločnosťou Tricomed S.A. u 40 pacientov vo veku od 2 do 59 rokov s rozsahom popálenín v priemere 26 %, vrátane hlbokých popálenín zasahujúcich kožu v rozsahu v priemerne 9 %. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín:

 • v prvej skupine (20 testovaných) boli kompresné výrobky použité bezprostredne po zahojení rany,
 • v druhej skupine (20 testovaných) boli kompresné výrobky Codopress® použité po uplynutí troch mesiacov od okamžiku zahojenia rany.

Hodnotenie sa týkalo oblasti tváre, šije, hrudníka, horných a dolných končatín. Celkovo bolo v prvej skupine hodnotených 24 oblastí, v druhej skupine bolo hodnotených 30 pozorovaných oblastí.

image013

Testované výrobky bolo hodnotené z hľadiska ich užitočnosti pri liečbe hypertrofických a keloidných jaziev u 26 pacientov vo veku od 3 do 5 rokov. Hypertrofické a keloidné jazvy vznikali najčastejšie po popálení vriacimi tekutinami alebo ohňom. Doba trvania úplného zahojenia popáleninovej jazvy od okamžiku použitia kompresných výrobkov bola jeden mesiac až 4 roky. V období, ktoré predchádzalo tlakovej liečbe boli aplikované masáže. Telesnými partiami, ktoré boli najčastejšie predmetom testovania užitočnosti kompresných výrobkov boli: kolenné a lakťové kĺby, oblasť panvy a bokov, ramená, hrudník, horné a dolné končatiny.

Výsledky testov

Závery testov ukázali, že pri hypertrofických jazvách a keloidoch dochádzalo po použití tlakového obväzu k rekonštrukcii kože. Svrbenie, ktoré sa objavilo u 8 prípadoch ustupovalo v priebehu 3 týždňov. Zafarbenie jaziev sa zmenilo u 17 pacientov po uplynutí 4 týždňov. Výška jazvy sa znížila zo 4 mm  na 0-2 mm (jazva meraná od úrovne chorobne nezmenenej pokožky). Najlepšie výsledky boli pozorované v prípade pomerne čerstvých štvordenných jaziev. V prípade starších popáleninových jazvách boli tieto výsledky spozorované po uplynutí dlhšej doby.

Neboli zistené alergické reakcie. Pranie v bežne dostupných pracích prostriedkoch a používanie výrobku 24 hodín denne neviedlo u hodnotených výrobkov k strate pružnosti. Najlepšie výsledky liečby bolo spozorované na stehnách, predkoleniach a pažiach. Kompresné odevy Codopress® jednoznačne prispievajú k rýchlejšej rehabilitácii pacientov s popáleninovými deformitami alebo k ich príprave k operačným zákrokom.

Zhrnutie výsledkov testov

Počas niekoľkomesačného nosenia kompresných výrobkov Codopress® bolo zistené, že:

 • dochádzalo k postupnému splošťovaniu jaziev,
 • jasne červené zafarbenie jazvy postupne bledlo,
 • jazvy sa stávali pružnejšie,
 • neboli pozorované príznaky alergie na materiál, z ktorej sú výrobky Codopress® vyrobené,
 • pri porovnaní miest, ktoré neboli ošetrené kompresiou, s jazvami liečenými pomocou kompresných výrobkov Codopress® u rovnakých pacientov, boli zistené rozdiely v podobe pretrvávajúcej hypertrofie a tvrdých jaziev na miestach, ktoré neboli ošetrené kompresiou,
 • použitie kompresných výrobkov bezprostredne po zahojení popáleniny prináša lepšie výsledky v porovnaní s druhou skupinou pacientov, u ktorých boli kompresné výrobky Codopress® použité až po vzniku hypertrofických jaziev. [2]
Wyrób Codopress® założony na wyleczoną bliznę pooparzeniową

Codopress® Výrobok aplikovaný na zahojenú popáleninovou ranu

Závery

 1. Hodnotené výrobky Codopress® sú veľmi užitočné pri prevencii vzniku a pri liečbe hypertrofických jaziev po popáleninách.
 2. Aby bola liečba účinná, mali by byť kompresívne výrobky vyrobené individuálne na mieru.
 3. Včasné použitie kompresných odevov šitých „na mieru” bezprostredne po zahojení popáleninovej rany zaručuje vyššiu úspešnosť pri liečbe jaziev.
 4. Stále (23 h denne) nosenie odevu, ktoré sa vymieňa iba v prípade jeho poškodenia alebo zmeny fyzických rozmerov dieťaťa, po dobu 1 až 2 rokov:
 • účinne zamedzuje vzniku hypertrofických jaziev,
 • vedie k zmenšeniu a vo väčšine prípadov k ústupu keloidných jaziev,
 • zlepšuje konečný estetický výsledok.
 1. Tlaková liečba umožňuje pokračovať v pohybovej rehabilitácii a neobmedzuje bežné aktivity pacienta.
 2. Z úpletu, z ktorých sú vyrobené výrobky Codopress® , nebolo zistené žiadne dráždivé pôsobenie.

Kombinovaná terapia Codopress® + krytie Codosil™ ADHESIVE

Za posledných desať rokov si veľkú obľúbenosť získali taktiež silikónové krytia podporujúce liečbu jaziev kompresnou metódou. Ich používanie vedie k obmedzeniu tvorby malých cievok v jazve, k redukcii množstva kolagénu a tým k zvýšeniu elasticity jazvy a k jej značnému splošteniu.

image017

Mnoho špecialistov odporúča kombinovanú liečbu spočívajúcu v spojení niekoľkých metód prispôsobených individuálne konkrétnemu pacientovi. Jednou z nich je kompresná terapia spojená s použitím krytí určených pre liečbu keloidných jaziev. Pri kombinovanej liečbe popáleninových jaziev sú úspešne používané krytia CodosilTM ADHESIVE.

CodosilTM ADHESIVE je mäkký vrstvený výrobok určený pre liečbu a rehabilitáciu hypertrofických a keloidných jaziev. V priamom kontakte s povrchom jazvy je lepiaca silikónová vrstva. Vonkajší povrch krytie je chránený nepriľnavou ochrannou vrstvou.

Gélový výrobok Codosil™ ADHESIVE:

 • obmedzuje pocit svrbenia a bolesti,
 • nespôsobuje podráždenia a alergie,
 • je možné ho ohýbať,
 • je samolepiaci, čo umožňuje opakované prilepenie k povrchu pokožky,
 • je určený na opakované použitie,
 • je nenáročný na skladovanie a použitie.

image020Silikónové krytie sa používa ako preventívny prostriedok na uzavretie jazvy (zajazvenie) alebo ako preventívny prostriedok pri prvých symptómoch vzniku hypertrofickej jazvy. Včasné použitie krytia zvyšuje šancu na správne zahojenie jazvy.

Krytie sa aplikuje na neporušený povrch pokožky, pričom veľkosť krytia musí byť é 1 cm väčšia než je veľkosť jazvy. Preventívne sa používa po dobu 12 hodín denne Pacienti, ktorí pravidelne používajú kompresné výrobky Codopress® a silikónové krytie Codosil™ ADHESIVE pozorujú zreteľné známky vyliečenia: sploštenie, vyblednutie a zmäknutie jazvy.

CodosilTM ADHESIVE  je odporúčané:

 • pri rehabilitácii hypertrofických a keloidných jaziev,
 • preventívne u osôb s tendenciou k vzniku hypertrofických a keloidných jaziev,
 • v kozmetike pri liečbe jaziev po zákrokoch estetickej chirurgie.

Literatúra:

[1] Babiana Mossakowska, PhD, Professor, Presoterapia u dzieci (Tlaková terapie u detí).

[2] A. Nawrocki, doc., PhD, and others, Ocena kliniczna – Opracowanie technologii i ocena artykułów medycznych do zastosowania w chirurgii plastycznej (Clinical evaluation – The compilation of technologies and the evaluation of medical products to be applied in plastic surgery).

Všetky výrobky Codopress® používané pri liečbe popálenín sa šijú na objednávku na mieru pre konkrétneho pacienta po vykonaní merania. Pacienti, ktorým bolo odporučené použitie výrobkov od firmy Tricomed S.A., musia mať zahojené rany, bez obväzov, aby bolo možné správne vziať miery a vyskúšať výrobok.
Na želanie pacientov môžu byť výrobky Codopress® zhotovené vo všetkých štyroch stupňoch kompresie.

Na získanie kompresného výrobku Codopress® je potrebné:

 • kontaktovať spoločnosť Bella Sk, s.r.o. a dohodnúť si stretnutie
  • tel.: +421 907 812 996
  • mail: office@bella-sk.sk

Liečba chronických rán vo vlhkom prostredí

Efektívna liečba chronických rán
Vlastnosti ideálneho krytia
Ako zvoliť vhodné krytie pre daný typ rany
Preplatenie liečby zdravotnou poisťovňou


„(…) trpí viac než pol milióna ľudí v našej krajine. Pokiaľ k tomuto počtu pripočítame členov rodín starajúcich sa o tieto osoby, zvýši sa tento počet až na 1,5 milióna osôb, ktorých sa priamo dotýka téma liečby chronických rán.(…)”

677-02607911Pojem „rana” najčastejšie navodzuje rezné a bodné poranenie, čo je hlavne zásluhou všetkých druhov detektívok, románov a akčných filmov. Tieto rany samozrejme vyžadujú odborné ošetrenie a liečbu, ale hoja sa spravidla rýchlo. Oveľa obtiažnejšia je liečba tzv. chronických rán, ktorými trpí viac ako pol milióna ľudí v našej krajine. Pokiaľ k tomuto počtu pripočítame členov rodín starajúcich sa o tieto osoby, zvýši sa tento počet až na 1,5 milióna osôb, ktorých sa priamo dotýka téma liečby chronických rán a teda aj problematika ošetrovania.

Liečba chronických rán, akými sú diabetická noha, preležaniny alebo dokonca aj popáleniny, trvá často i mesiace. Pre členov rodín a samotného pacienta je to veľmi ťažké.

Modernou liečbou chronických rán nechceme znižovať výhody tradičnej liečby.  Tradičné obväzy z gázy alebo náplasti sú určite užitočné! Nikto nespochybňuje ich účinnosť. Pri ranách, ktoré vznikli napr. v dôsledku mechanických faktorov akými sú rezné, bodné či strelné rany alebo odreniny je veľmi vhodné použiť sterilné obväzy z gázy alebo náplasti.

EFEKTÍVNA LIEČBA CHRONICKÝCH RÁN

V prípade chronických rán (akými sú preležaniny, popáleniny, diabetická noha) bolo už pred 40 rokmi objavené a presne popísané, aké podmienky prispievajú k ich rýchlejšiemu horeniu. Tieto podmienky predstavujú presný opak toho, čo poskytujú tradičné obväzy. Je dokázané, že chronická rana sa bude lepšie hojiť pokiaľ budú splnené nasledujúce podmienky:

 • vlhké prostredie pri liečbe rany – podporuje prirodzené procesy čistenia rany, regeneráciu poškodeného tkaniva a znižuje bolesť. Vďaka tomu sa rana hojí v priemere o 50% rýchlejšie;
 • znížené pH – ak znížime pH, stáva sa prostredie v rane kyslejšie, čo zhoršuje podmienky pre množenie baktérií;
 • tesné uzavretie rany – chráni ranu pred infekciou spôsobenou baktériami nachádzajúcimi sa v prostredí pacienta. Použitie krytia zo špeciálnej polyuretánovej peny chráni ranu taktiež pred mechanickým poškodením;
 • stála teplota – udržiavania stálej teploty na úrovni 37°C urýchľuje delenie buniek a tým i regeneráciu poškodeného tkaniva.

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_8VLASTNOSTI IDEÁLNEHO KRYTIA

Wiliam Tuner nadviazal na výskum George Wintera prebiehajúceho od roku 1962, tým, že zhromaždil a zhrnul jeho výsledky, na ktorých základe v roku 1979 predstavil vlastnosti ideálneho krytia. Podľa W. Turnera by malo mať krytie, ktoré bude v súlade s moderným (vlhkým) modelom liečby rán, nasledujúce vlastnosti:

 • udržiavať v rane optimálnu mieru vlhkosti,
 • odvádzať nadmerné množstvo sekrécie a toxických zložiek,
 • tepelne izolovať ranu,
 • umožniť výmenu plynov medzi ranou a prostredím (dýchanie pokožky),
 • byť nepriepustné pre baktérie a iné mikroorganizmy,
 • neobsahovať toxické čiastočky a látky,
 • chrániť novovzniknuté tkanivo,
 • umožniť jeho ľahké odstránenie z povrchu rany bez poškodenia tkaniva.

Krytia spĺňajúce vyššie uvedené kritéria vytvárajú vlhké prostredie, čo prispieva k úspešnému priebehu dôležitých procesov odohrávajúcich sa v rane. Vďaka tomu proces hojenia prebieha asi o 50 % rýchlejšie, pri zníženej bolestivosti a nižšom riziku infekcie.

Prečo je obtiažne zvoliť vhodný spôsob ošetrenia aj napriek širokej rade ponúkaných moderných špecializovaných výrobkov?

Dôsledné preskúmanie procesov odohrávajúcich sa v priebehu hojenia rany viedlo k vývoju špecializovaných výrobkov a následne ku vzniku viacerých typov krytí s veľmi odlišnými vlastnosťami. Veľká rôznorodosť druhov krytí vytvára dilemu súvisiacu s voľbou vhodného krytia.

AKO ZVOLIŤ VHODNÉ KRYTIE PRE DANÝ TYP RANY?

Pri voľbe vhodného krytia je potrebné splniť dve základné kritériá – treba si pamätať, že v modernej liečbe rán neexistuje univerzálne krytie, ktoré spĺňa požiadavky akejkoľvek rany. Voľba teba musí byť vedomá, založená na správnej diagnóze procesov prebiehajúcich v rane.

Pre uľahčenie správneho výberu krytia môžeme použiť farebnú klasifikáciu rán založenú na procesoch, ku ktorým dochádza v jednotlivých fázach hojenia rán.

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_15

Schéma uľahčujúca voľbu vhodného krytia pre konkrétnu ranu je dostupná na internetovej stránke  www.na-rany.pl

Klasifikácia zahŕňa štyri farby priradené k jednotlivým štádiám procesu hojenia rán.

„ČIERNA” RANA – NEKROTICKÉ TKANIVO

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_1leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_4

CIEĽ LIEČBY:

 • odstránenie nekrotického tkaniva

CHARAKTERISTIKA RANY:

 • má podobu dehydratovaného, mŕtveho tkaniva
 • nekrotické tkanivo pokrýva celú ranu alebo sa vyskytuje lokálne v podobe lalokov
 • hladina sekrécie – malá (až do okamihu, kedy sa nekróza zmení v tekutinu a oddelí sa od zdravého tkaniva)
 • nekrotické tkanivo spomaľuje proces hojenia – je zdrojom infekcie pre zdravé tkanivo, predstavuje bariéru pre novo vzniknuté tkanivo

POSTUP:

 • nekrotickú chrastu je nutné odstrániť chirurgicky alebo umožniť jej autolýzu udržovaním vlhkého prostredia

ODPORÚČANÉ KRYTIE:

„ŽLTÁ” RANA – KOLIKVAČNÁ NEKRÓZA

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_7 leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_6

CIEĽ LIEČBY:

 • odstránenie nekrózy a príprava ložiska rany ku granulácii

CHARAKTERISTIKA RANY:

 • rana krémovej až žltej farby, vláknitá štruktúra
 • miera sekrécie: vysoká, stredná, ojedinele nízka

POSTUP:

 • udržanie vlhkého prostredia v rane
 • kontrola sekrécie

ODPORÚČANÉ KRYTIE:

 • Medisorb A – hlboké rany s vysokou alebo strednou sekréciou
 • Medisorb P – nie hlboké rany so strednou sekréciou
 • Medisorb P PLUS – nie hlboké rany so značnou sekréciou
 • Medisorb H – rany s nízkou a strednou sekréciou
 • Medisorb G – infikované rany s nízkou sekréciou (podporuje čistenie rany)

„ČERVENÁ” RANA – GRANULAČNÉ TKANIVO

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_3leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_13

CIEĽ LIEČBY:

 • udržanie vlhkého prostredia podporujúceho granuláciu
 • kontrola sekrécie

CHARAKTERISTIKA RANY:

 • rana svetlo červenej farby, vlhká
 • nerovný povrch rany
 • tkanivo je jemné, citlivé na bolesť, rana je náchylná voči infekcii

ODPORÚČANÉ KRYTIE:

„RUŽOVÁ” RANA – EPITELIZUJÚCE TKANIVO

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_2leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_5

CIEĽ LIEČBY:

 • ochrana nového tkaniva
 • stimulácia procesu epitelizácie

CHARAKTERISTIKA RANY:

 • na povrchu rany je viditeľné ružové alebo biele tkanivo
 • bunky epitelu migrujú od okrajov rany k ložisku

POSTUP:

 • stimulácia alebo udržiavanie procesu epitelizácie
 • udržiavanie vlhkého prostredia v rane
 • ochrana pred mechanickým poškodením

ODPORÚČANÉ KRYTIE:

614-02984148

Liečba rán

Definícia rany
Typy hojenia rán
Fázy hojenia
Čo je sekrécia z rany?
Modely liečby rán


Definícia rany

Rana je porušenie celistvosti kože, sliznice, prípadne orgánu v dôsledku mechanického, termického alebo chemického úrazu.

Medzi mechanicky spôsobené rany zaraďujeme: odreniny, poranenia, rezné rany, bodné rany, pohryznutia a chirurgické rany.

K ranám vzniknutým v dôsledku termického alebo chemického poškodenia zaraďujeme: všetky druhy popálenín a poleptanín – termické, chemické.

Okrem toho existujú určité druhy rán – ťažko sa hojace vredy – vznikajú v dôsledku procesov, ktoré majú chorobný charakter. Medzi chronické rany zaraďujeme: preležaniny (vredy predkolenia), venózne vredy, neuropatické vredy nebo vredy spôsobené infekciou alebo vzniknuté v dôsledku ožarovania či nádorových procesov.

Typy hojenia rán

1. Ťažko sa hojace rany – hojenie granuláciou

 • chýba značná časť tkaniva
 • ranu nie je možné fyzicky uzavrieť
 • dlhá doba hojenia
 • liečba je založená na procesoch rekonštrukcie tkaniva – chýbajúce tkanivo je nahradené granulačným, na ktorom sa rozrastá epitel a vytvára sa jazva

image001

2. Akútne rany – primárne hojenie

 • rany chirurgického pôvodu alebo čerstvé úrazové rany
 • chýba minimálna časť tkaniva
 • okraje sa priblížia pomocou stehov alebo použitím náplasti

image003

Fázy hojenia

Neexistuje jediné univerzálne krytie, ktoré by bolo vhodné na použitie vo všetkých prípadoch.

Krytia spĺňajú rôzne funkcie:  čistiacu, absorpčnú alebo ochrannú. Účinky krytí sa často dopĺňajú, ale žiadne z nich nie je schopné samostatne vyriešiť všetky potreby rany, ktorá prechádza rôznymi procesmi hojenia:

 • fáza zápalu (sekrécie),
 • fáza granulácie a epitelizácie (rastu),
 • fáza zrenia (rekonštrukcie).

Fáza zápalu (sekrécie)

image005

Táto fáza predstavuje odpoveď organizmu na poranenie. Z dôvodu poruchy krvného obehu, rozšírenia a zvýšenia priepustnosti vlásočníc sa objavuje opuch, ktorý sprevádza sekrécia.

Funkcie krytia vo fáze zápalu:

 • zastavenie krvácania
 • urýchlenie prirodzeného čistenia rany
 • absorpcia nadmerného množstva sekrétu
 • predchádzanie sekundárnej infekcii

Fáza granulácie a epitelizácie (rastu)

Granulácia – prechod z fázy zápalu do fázy proliferácie, ktorá je kontrolovaná makrofágmi a ďalšími bunkami. Makrofágy sú bunky stimulujúce rast fibroblastov.

Fibroblasty wypełniają przestrzeń, która pozostała po utraconej tkance ziarniną:

Fibroblasty nahrádzajú poškodené tkanivo granulačným.

Zúženie rany – veľké množstvo fibroblastov sa mení na myofibroblasty. Sieť spojených myofibroblastov sťahuje okraje rany (0.6-0.7 mm/denne).

Zwężenie rany sprawia, że blizna jest mniejsza niż początkowo rana.

Zúženie rany spôsobuje, že jazva je menšia ako pôvodná rana.

Zúženie rany spôsobuje, že jazva je menšia ako pôvodná rana.

Epitelizácia – nová pokožka, ktorá musí vzniknúť pre úplné uzavretie rany. Bunky pokožky migrujúce z okrajov rany pokrývajú tkanivo, ktoré vzniklo granuláciou a vyvárajú nový epitel.

image011

Funkcie krytia vo fáze rastu:

granulácia

 • udržiavanie vlhkého prostredia
 • absorpcia nadmerného množstva sekrétu
 • ochrana pred mechanickým poškodením
 • predchádzanie sekundárnej infekcii

epitelizácia

 • udržiavanie vlhkého prostredia
 • ochrana jemnej pokožky pri preväzoch

Fáza zrenia

Zrenie – pomalá reorganizácia mikroskopickej štruktúry zjazveného tkaniva, štrukturálna prestavba vedie k zlepšeniu odolnosti jazvy, jej zmenšeniu a vyhladeniu.

Táto fáza môže trvať mesiace a dokonca i roky.

Pri liečbe porúch tvorby jaziev sa používajú:

 • lokálne silikónové krytia
 • kompresie pomocou obväzov alebo špecializovaných tlakových odevov
 • chirurgické zákroky, liečba kortikosteroidmi, laserom a kryochirurgiou

Funkcie krytia vo fáze zrenia:

 • vyhladenie jazvy
 • zosvetlenie jazvy
 • zmenšenie jazvy

Čo je sekrécia z rany (exsudát)?

Exsudát z rany je tekutina, ktorej sa v minulosti dokonca hovorievalo „balzam prírody”. Objavuje sa už v prvej fáze hojenia rany, hneď po úraze.

Exsudát obsahuje veľké množstvo rôznych látok vrátane výživy pre aktívne metabolizujúce bunky:

 • malé množstvo červených krviniek
 • až šesťnásobne vyšší počet bielych krviniek než krvi
 • menej glukózy ale rovnaké množstvo minerálnych látok ako v krvi
 • proteíny – medzi nimi sú enzýmy dôležité pre proces hojenia, ktoré zaisťuje očistenie rany a odstránenie poškodených tkanív

V normálne sa hojacej rane sa množstvo exsudátu časom znižuje. V rane, u ktorej je proces hojenia narušený, sa množstvo exsudátu nezmenšuje a udržiavať ho pod kontrolou môže predstavovať značnú výzvu pre použité krytie.

UPOZORNENIE: pre udržanie najlepších podmienok hojenia rany je potrebné optimálne množstvo exsudátu v rane, ktorý zaistí udržanie vlhkého prostredia rany.

Príliš veľké množstvo exsudátu môže rovnako ako jeho nedostatok viesť k spomaleniu procesu hojenia.

Preto je tak dôležitá správna voľba vhodného krytia pre dané množstvo exsudátu v rane. V suchých ranách bez exsudátu by krytie malo zaistiť jej zvlhčenie a u rán s príliš veľkým množstvom exsudátu naopak pohlcovať jeho nadmerné množstvo.

UPOZORNENIE: zmena farby, vône alebo hustoty exsudátu môže byť znamením zmeny stavu rany alebo začiatkom vzniku zápalového procesu / infekcie v rane, čo sú príznaky vyžadujúce vyšetrenie a posúdenie rany odborníkom.

Druh krytia a vhodnosť jeho použitia pri rôznej intenzite sekrécie z rany

Typ krytia Intenzita sekrécie
žiadna malá stredná veľká
čo musí krytie zabezpečiť zvlhčovať ranu zadržiavať exsudát pohltiť nadmerné množstvo exsudátu pohltiť nadmerné množstvo exsudátu
hydrogél
polyuretánová fólia
hydrokoloid
polyuretánová pena
alginát

 

Modely liečby ťažko sa hojacich rán

Tradičný model liečby rán

Po storočia boli obtiažne sa hojace rany liečené s použitím rôznych materiálov, ktoré ranu vysušovali.

Tradičný systém liečby rán bol založený na používaní absorpčných obväzov zhotovených z gázy, ktoré:

 • zaisťovali absorpciu prebytočného množstva exsudátu,

ALE

 • nechránili rany pred vysychaním alebo prechladnutím, čo spomaľovalo čas hojenia,
 • nezaisťovali dostatočnú ochranu rany pred vonkajším prostredím, čo mohlo viesť k častým infekciám rán,
 • lepili sa k rane, čo viedlo pri preväzoch k poškodeniu nového tkaniva a bolesti,
 • pri obmedzenej absorpčnej schopnosti vyžadovali časté preväzy.

Suché hojenie rán je stále najnevhodnejšie u akútnych ranách, pre ktoré je typické primárne hojenie.

Moderný model liečby rán

Od zverejnenia výskumu Georga Wintera bolo jasné, že sa rany hoja výrazne rýchlejšie, pokiaľ hojenie prebieha vo vlhkých podmienkach, pričom je optimálne množstvo exsudátu udržované na povrchu rany. V súvislosti s podmienkami, v ktorých prebieha proces liečby, bola táto koncepcia pomenovaná VLHKÉ HOJENIE RÁN.

Na základe tejto koncepcie bola vyvinutá liečba v uzavretej rane pomocou špeciálneho krytia, ktoré:

 • udržiava odpovedajúcu hladinu vlhkosti na povrchu rany, aby vzniklo prostredie optimálne pre hojenie,
 • spúšťa autolytické čistenie, čo vedie k rýchlejšiemu čisteniu rany a zahájeniu procesu hojenia,
 • zaisťuje tepelnú izoláciu rany, čím umožňuje udržiavanie stálej teploty v rane a urýchľuje proces hojenia,
 • zaisťuje dlhodobú absorpciu nadrozmerného množstva exsudátu, čo znižuje potrebný počet preväzov,
 • nelepí sa k rane, preväzy sú bezpečné pre novo vzniknuté tkanivo a bezbolestné pre pacienta,
 • je vodeodolné a chráni ránu pred vonkajším prostredím, čo minimalizuje riziko vzniku infekcie.

Vlastnosti ideálneho krytia

image013

Vlhké hojenie rán je najvhodnejším spôsobom liečby ťažko sa hojacich rán, avšak v súlade s jeho výsledkami je možné takto liečiť aj bežné poranenia, odreniny alebo škrabance.

Matoset – naše riešenie pre komfort

Nemocničné infekcie predstavujú závažný problém súčasného zdravotníctva, pretože často predstavujú neúspech pri liečbe a vznik komplikácií. Najčastejšími problémami súvisiacimi s infekciami sú nedodržanie zásad aseptických podmienok v miestach, kde sa vykonávajú zákroky, príliš neskoré zistenie infekcie alebo jej nesprávna liečba. Pre nemocnice to znamená, že všetky vyššie uvedené etapy – prevencia, diagnostika a liečba – musia byť zvládnuté správne.

Stále viac nemocníc usiluje o získanie certifikátu ISO, čo vyžaduje, aby boli pre všetky etapy liečby pacienta spracované postupy, ktorých dodržiavanie prispeje k zníženiu počtu infekcií. Taktiež miera informovanosti zdravotníckeho personálu v oblasti problematiky sa z roka na rok zvyšuje.

Téma nemocničných infekcií predstavuje výzvu taktiež pre výrobcov zdravotníckych výrobkov používaných pri vykonávaní jednotlivých úkonov v zdravotníckych zariadeniach.

Riešením potrieb súvisiacich s prevenciou infekcií pri zdravotníckych úkonoch sú výrobky Matoset, v ktorých sa spája funkčnosť a úspornosť vďaka cielenému kombinovaniu obväzového materiálu. Jednoducho povedané, zloženie jednotlivého Matosetu je prispôsobené konkrétnemu zdravotníckemu úkonu a jeho jednotlivé súčasti sú rozmiestnené spôsobom, ktorý určuje poradie vykonávaných úkonov v súlade so zásadami aseptických podmienok. Usporiadané rozmiestnenie a premyslené zloženie zaručujú bezpečnosť, pohodlie pri práci a úsporu času.

O použití zákrokových súprav hovorí:

Monika Cerkaska – produktová manažérka TZMO SA

Katarzyna Mośová – magistra ošetrovateľstva so špecializáciou na epidemiologické ošetrovateľstvo

M.C. Katarzyna, v ktorých situáciách sa využitie sterilných balíčkov alebo setov Matoset osvedčilo najlepšie?

K. M. V našej každodennej praxi využívame Matosety hlavne na zákrokových sálach, kde vykonávame drobné zdravotnícke zákroky, napr. odstránenie stehov alebo preväzy. Pri použití sterilného setu môžem mať istotu, že mám pripravený všetok potrebný materiál a som schopná vykonať drobný zákrok behom niekoľkých okamihov. Hotové sterilné sety sú nenahraditeľné pri lôžku pacienta, pokiaľ nie je možné pacienta previesť k zákroku na sálu.

M.C. A čo v situáciách, kedy je potrebné vykonať preväz v domácnosti pacienta?

K. M. Zdravotná sestra zaisťujúca domácu starostlivosť určite ocení pracovný komfort, ktorý poskytuje použitie hotových súprav. Vždy si teda môže byť istá, že má pripravený všetok potrebný materiál a pacient naviac získava pocit individuálneho prístupu a záruky bezpečnosti keď vidí, že daná súprava je určená špeciálne pre neho.

M.C. Takže je to tak, že hotové súpravy výrazne uľahčujú prácu?

K. M. Áno, je to oveľa pohodlnejšie, pretože zákrok je možné vykonať efektívnejšie, ale predovšetkým je práca oveľa bezpečnejšia. Rozmiestnenie jednotlivých súčastí určuje činnosti, ktoré je treba vykonať. Vďaka tomu nezabudneme napríklad na rukavice, ktoré sú najčastejšie umiestnené úplne navrchu, a až po ich nasadení môžeme pracovať s ďalšími sterilnými súčasťami súpravy. Takýto postup minimalizuje riziko infekcie, čo je najdôležitejšie ako pre nás, tak aj pre pacienta.  Dokumentácia postupu je veľmi ľahká vďaka samolepiacim štítkom s informáciami o výrobku, ktorý vlepíme do dokumentácie pacienta.

M.C. Takže z toho vyplýva, že súpravy zaručujú zachovanie aseptického prostredia bez ohľadu na miesto, kde sa zákrok vykonáva?

K. M. Áno. Nie vždy sa pacient nachádza v mieste, kde je možný napríklad bezpečný preväz. Matosety nám to umožňujú a naviac skracujú dobu prípravy na zákrok a uľahčujú  prácu.

M.C. Nakoniec sa ešte musím spýtať –čo s nákladmi?

K. M. Pri použití kompletných súprav určených na konkrétny úkon nie je nutné otvárať veľa jednotlivých obalov, čo má priamy dopad na náklady spojené so zákrokom. Ak musíme stále otvárať niekoľko rôznych obalov, zvyšuje sa riziko infekcie sterilného materiálu. Okrem toho je pri použití súpravy účelne spotrebovaný jej celý obsah. V rámci zhrnutia by som rada povedala ešte pár slov o súpravách na cievkovanie a súpravách na dezinfekciu operačného poľa, ktoré sa využívajú hlavne na akútnych oddeleniach. V situáciách, kde ide o čas nie sme vždy schopný plne dodržať zásady aseptického prostredia, čo môže mať za následok komplikácie a môže byť príčinou predĺženej hospitalizácie. Pacient, ktorý je prijatý v situácii ohrozenia života vyžaduje vykonanie mnohých úkonov súčasne. Riziko infekcie pacienta pri záchrane života je vyššie než pri plánovaných zákrokoch. Preto používanie hotových súprav Matoset napr. na cievkovanie uľahčuje dodržanie zásad aseptického prostredia. Súprava, ktorá obsahuje všetky potrebné súčasti, vrátane katétru odpovedajúcej veľkosti, umožňuje obmedziť nepotrebné činnosti na minimum. Podobne je tomu aj v prípade súpravy na dezinfekciu operačného poľa, ktorá má svoje opodstatnenie a nachádza plné využitie pri vykonávaní zdravotníckych úkonov v situácii ohrozenia života. V prípade resuscitácie vzniká často potreba aplikovať endovaskulárnu elektródu alebo napichnúť podkľúčnu žilu. Ak máme po ruke hotovú súpravu na dezinfekciu, môžeme zaistiť riadnu prípravu pacienta k takémuto úkonu v krátkom čase. Je dôležité, aby sme pacienta pri jeho záchrane nevystavovali ďalšiemu riziku, ktoré môže viesť od vydarenej resuscitácie k nežiadúcej infekcii. Pacient síce bude zachránený, ale dostane infekciu a jeho pobyt v nemocnici sa predĺži. Stav ohrozenia ustúpi, ale pacient si bude vyžadovať liečbu z dôvodu komplikácií vzniknutých v dôsledku nedodržania základných zásad aseptického prostredia, čo nám vlastne Matosety uľahčujú.

M.C. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.

Starostlivosť o pacienta s venóznou ulceráciou

Chronická žilová insuficiencia a venózna ulcerácia
Kompresívna liečba
 Lokálne ošetrenie
 Vlhké hojenie rán
Starostlivosť o pokožku


Maria T. Szewczyková, Ph. D.

Collegium Medicum Ludwika Rydgiera v Bydgoszczy University Mikuláša Koperníka v Toruni

„Pri liečbe vredov, hlavne v ich pokročilom štádiu, je nutná komplexná a interdisciplinárna starostlivosť o pacienta. Venózne vredy patria k chronickým ranám, u ktorých je proces hojenia obtiažny a dlhotrvajúci a vyžaduje vynaloženie mnohých prostriedkov. (…)”

Chronická žilová insuficiencia a venózna ulcerácia

U cca 80% prípadov je príčinou vzniku vredov predkolenia chronická žilová insuficiencia. Venózne vredy predstavujú jej najťažšiu komplikáciu objavujúcu sa v záverečnom štádiu. Pri liečbe vredov, hlavne v ich pokročilom štádiu je nutná komplexná a interdisciplinárna starostlivosť o pacienta. Venózne vredy patria k chronickým ranám, u ktorých je proces hojenia obtiažny a dlhotrvajúci a vyžaduje vynaloženie mnohých prostriedkov. Rozsiahle a roky trvajúce rany často vedú k obmedzeniu pohyblivosti v kĺbe, deformácii chodidla a trvalej invalidite (Obr. 1, 2, 3, 4).

Fot. 1. Owrzodzenie żylne okrężne (archiwum własne autorki)

Obr. 1. Cirkulárna venózna ulcerácia
(vlastný archív autorky)

Fot 2. Owrzodzenie żylne w okolicy stawu skokowego (archiwum własne autorki)

Obr. 2. Venózna ulcerácia v okolí zanartového kĺbu
(vlastný archív autorky)

Fot 3. Owrzodzenie żylne w okolicy stawu skokowego (archiwum własne autorki)

Obr. 3. Venózna ulcerácia v okolí zanartového kĺbu
(vlastný archív autorky)

Fot 4. Owrzodzenie żylne w końcowej fazie gojenia (archiwum własne autorki)

Obr. 4. Venózna ulcerácia v konečnej fáze hojenia
(vlastní archív autorky)

Prvú fáza liečby predstavuje stanovenie diagnózy a vykonanie ultrazvukového vyšetrenia ciev s následnou lokálnou liečbou. Etiopatogenéza, v ktorej hrá zásadnú rolu vysoký žilový tlak, vyžaduje v prvom rade odstránenie alebo obmedzenie faktorov, ktoré sú príčinou ochorenia. Príčinami ulcerácie sú totiž poruchy krvného obehu, ktoré vedú k žilovej hypertenzii v oblasti dolných končatín. Súvisia s patologickými, anatomickými a fyziologickými zmenami prebiehajúcimi v niekoľkých fázach nasledujúcich po sebe. Na začiatku nastáva preťaženie, následne nastáva vakovité alebo vretenovité rozšírenie ciev v podobe kŕčových žíl. Zmeny, ktoré tieto prejavy sprevádzajú zahrňujú zmenšenie elasticity a priepustnosť cievnych stien, nedovieravosť (regurgitáciu) chlopní a reflux žilovej krvi a (alebo) ucpanie hlbokého žilového systému (napr. v dôsledku hlbokej žilovej trombózy). Pretrvávajúci vysoký hydrostatický tlak spôsobuje časom zvýšenie priepustnosti cievnych stien – najskôr exsudátov a následne taktiež bunkových komponentov. V oblasti pod kolenom dochádza k trofickým zmenám, najskôr iba v podobe nadmernej pigmentácie a farebných zmien, neskôr k zápalu, fibróze a stenčeniu kožného tkaniva. Na pozadí týchto zmien sa môžu rozvinúť vredy. Bezprostrednou príčinou vzniku rany však môže byť nielen zmena vo výžive pokožky, ale aj samovoľné prasknutie kŕčovej žily alebo dokonca menšie mechanické poranenie.

Tzv. zlatý štandard konzervatívnej liečby venóznej ulcerácie predstavuje kompresívna terapia. Ako ďalšia sa aplikuje lokálna liečba rany. Pre túto liečbu sa využívajú aktívne vlhké a/alebo biologicky aktívne krytia.

Kompresívna liečba

Pri konzervatívnej liečbe má zásadnú úlohu kompresívna terapia využívajúca tlak s individuálne stanovenou intenzitou tlakových obväzov. Ide o výrobky s vhodne zvoleným stupňom kompresie, akými sú napr. obväzy alebo hotové odevy v podobe podkolienok, krátkych a dlhých pančúch alebo pančuchových nohavíc. Kompresívna liečba s použitím obväzov závisí od použitého materiálu, z ktorého sú vyrobené a na spôsobe zabandážovania končatiny. Kompresia do značnej miery znižuje vysoký žilový tlak v povrchových cievach, zlepšuje účinnosť svalovej pumpy, zmenšuje žilové hromadenie a obnovuje správne hydrostatické podmienky umožňujúce odtok krvi z ciev. Kompresívna terapia bude účinná v prípade, pokiaľ bude sila tlaku vhodne zvolená v závislosti na pokročilosti chronickej žilovej insuficiencii. Na stanovenie vhodného tlaku sa používa prístroj Kikuhime. Pomocou tohto prístroja zaistíme požadovaný tlak. (Obr. 5)

Fot 5. Pomiar ciśnienia pod kompresją (archiwum własne autorki)

Obr. 5. Meranie tlaku pod kompresiou
(vlastný archív autorky)

K podobným výsledkom môže viesť aj masáž – ako sekvenčná pneumatická masáž (Obr. 6), tak ručná masáž redukujúca opuchy a zlepšujúca návrat žilovej krvi smerom k srdcu.

Fot. 6. Sekwencyjny masaż pneumatyczny (archiwum własne autorki)

Obr. 6. Sekvenčná pneumatická masáž
(vlastný archív autorky)

Pred nasadením kompresívnej terapie je potrebné vyšetriť stav periférneho obehového systému. Použitie kompresívnej terapie u chorého s poruchou arteriálneho prietoku môže viesť k zvýšeniu ischémie, nekróze a dokonca aj k amputácii končatiny. Preto je pred použitím kompresívnej terapie nutné vykonať Dopplerovo vyšetrenie a stanoviť index členku/paže (Obr. 7 ).

Fot. 7. Pomiar wskaźnika Kostka/Ramię(archiwum własne autorki)

Obr. 7. Meranie indexu členku/paže
(vlastný archív autorky)

 

Lokálne ošetrenie

Lokálne ošetrenie súbežne s kompresívnou terapiou zahŕňa medzi inými: odstránenie nekrózy a čistenie rany, vlhké hojenie rany, starostlivosť o pokožku a okolie rany.

Nečistoty a povrchová nekróza dosahujúca až do úrovne škáry môže byť odstránená konzervatívnou liečbou napr: mechanicky, enzymaticky, autolyticky alebo chirurgicky. Nekrotické tkanivo, ktorého hĺbka siaha až pod pokožku, si vyžaduje chirurgický zákrok spočívajúci v odstránení tkaniva pomocou skalpela a nožníc. Je možné taktiež použiť systém čistenia VAC. Rozhodnutie o spôsobe odstránenie nekrózy je dané jej lokalizáciou, umiestnením a hĺbke vredu, množstvom sekrétu v rane a celkovým stavom pacienta. Veľký význam pri voľbe metódy čistenia má druh a rozsah miest postihnutých nekrózou. Mechanické čistenie rany prináša podobne ako chirurgická úprava okrajov rany okamžitý výsledok v podobe odstránenia nekrotických častí tkaniva. Autolytické čistenie je prirodzený proces prebiehajúci v správne sa hojacej rane automaticky. Je výsledkom aktivity proteolytických enzýmov a fagocytov, ktoré môžu byť ako iniciované, tak podporované udržiavaním vlhkého prostredia na dne rany. Pri malej intenzite týchto procesov vo fáze čistenia môže byť nutné zaviesť do rany hotové proteolytické enzýmy a použiť enzymatické čistenie. Očistenie rany a odstránenie nekrózy zmenšuje riziko infekcie a šírenia lokálnej otravy. Cieľom liečby je pripraviť ranu na ďalšie proliferačné procesy a následne tieto procesy stimulovať a udržovať optimálne podmienky priaznivého hojenia. Nesmieme zabúdať, že venózne vredy sú do značnej miery vystavené riziku infekcie. Môžu ju spôsobiť rôzne druhy mikroorganizmov (vírusy, baktérie a plesne), ale najčastejším etiologickým faktorom sú  baktérie, vrátane stafylokokov, streptokokov, Pseudomonas a Escherichia coli. Pri premnožení v rane vylučujú baktérie do jej ložiska vlastné metabolity a toxíny, ktoré ničia migrujúce fibroblasty a novo vytvorené cievky a spomaľujú postup procesov hojenia. Nekontrolovaná infekcia sa môže šíriť do hĺbky rany, preniesť sa na iné tkanivo a dokonca viesť k rozvoju sepsy.

Riziko infekcie a jej rozvoja je naviac znížené preplachovaním dna rany roztokom – antiseptickým prípravkom. Jeho koncentrácia by mala nielen zaistiť baktericídny alebo bakteriostatický účinok, ale zároveň by mala byť bezpečná pre zdravie tkaniva, nepôsobiť cytotoxicky a nespomaľovať hojenie. Iba prípravok spĺňajúci vyššie uvedené kritéria môže byť bezpečne používaný priamo na povrch rany (napr. Octenisept obsahujúci zmes octenidine dihydrochloride a phenoxyethanol v koncentrácii bezpečnej pre pokožku a sliznice). V opodstatnených prípadoch sa používa systémová liečba antibiotikami, ich lokálne použitie nie je vhodné. Na podporu prirodzených procesov čistenia a regenerácie je potrebné ošetriť čistú ranu aktívnym krytím spĺňajúcim požiadavky na vlhké hojenie rán.

Vlhké hojenie rany

Vlastnosti „ideálneho” krytia, spracované na základe výskumu Wintera (1962) a jeho nástupcov, spĺňa tzv. krytie novej generácie. Udržiava v ložisku rany odpovedajúcu vlhkosť, ktorá zabraňuje tvorbe chrasty a vysychaniu povrchu vredu. Vlhká rana sa hojí dvojnásobne rýchlejšie, pretože vlhké prostredie stimuluje proliferáciu a migráciu novo vzniknutých buniek, čím je zaistená ich optimálna diferenciácia a neovaskularizácia.

 

Vlastnosti krytia podporujúceho prirodzené procesy hojenia stanovil v roku 1991 Tuner a jeho spolupracovníci:

 1. udržiava vlhké prostredie v ložisku rany,
 2. má vysokú absorpčnú schopnosť, reguluje nadmernú sekréciu,
 3. nepriľne k povrchu rany, umožňuje tak bezbolestné výmeny krytia,
 4. chráni ránu pred vznikom choroboplodných mikroorganizmov a znečistením zvonka,
 5. je netoxické a nespôsobuje alergie,
 6. udržiava správnu teplotu rany podobnej teplote tela,
 7. podporuje proces liečby v každej fáze hojenia rany.

Krytia novej generácie, spĺňajúce uvedené kritéria, sa vyrábajú v niekoľkých skupinách, ktoré sa navzájom líšia konštrukciou a použitím. Sú určené pre rôzne druhy rán v závislosti na ich príčine vzniku, fáze procesu hojenia, hĺbke poškodenia tkaniva, charakteru sekrécie a prítomnosti infekcie.

Krytia majú rôznu schopnosť zadržiavať exsudát – jeho vylučovanie sa mení v jednotlivých fázach hojenia rany. Okrem vonkajšej ochrany a regulácie hladiny vlhkosti, musí krytie v každej fáze hojenia venóznej ulcerácie spĺňať aj ďalšie dôležité úlohy.

Starostlivosť o pokožku

Liečebný postup pri chronickej žilovej insuficiencii pri stavoch spojených s oslabením ochrannej funkcie pokožky vyžaduje zvláštnu starostlivosť v podobe kombinácií činností spočívajúcich v zvyšovaní kondície a regenerácie prirodzenej ochrannej bariéry pokožky. Jedným z dôležitých úkonov v rámci starostlivosti o pokožku je udržanie čistoty tela vrátane končatín. Umývacie prostriedky používané pri hygiene by mali byť vhodne zvolené a správne používané, čo má u tejto skupiny chorých dôležitý význam. Úlohou detergentov je odstrániť nečistoty nachádzajúce sa na povrchu tela a redukovať počet mikroorganizmov ktoré na tele sú, pokiaľ možno bez porušenia ochrannej bariéry pokožky. Keďže lipidový plášť „viaže” nečistoty a samotná vode ich odstrániť nedokáže, je nutné, aby umývací prostriedok obsahoval povrchovo aktívne látky. Odporúčajú sa jemné prostriedky s pH okolo 5,5 alebo tekuté prípravky s látkami upravujúcimi kyslosť produktu (napr. kyselina fosforečná, citrónová, hydroxid sodný, trietonolamín) a obohatenými o fyziologické lipidy, ceramídy a hydratačné faktory, ktoré umožňujú aspoň čiastočne kompenzovať stratu lipidov spôsobenú účinkami detergentov.

Fot. 9 Wyleczone owrzodzenie żylne, na skórę stosowano emolienty (archiwum własne autorki)

Obr. 8. Vyliečená venózna ulcerácia, na pokožku boli používané zmäkčovadlá
(vlastný archív autorky)

 

Po dôkladnom umytí pokožky sa odporúča aplikovať prípravky podporujúce regeneráciu a zvyšujúce hladinu hydratácie pokožky. Na tieto účely sú vhodné biologicky neutrálne látky podporujúce liečbu a starostlivosť o pokožku, tzv. zmäkčovadlá. Vďaka ich hydratačným vlastnostiam sa zvyšuje vo vrstvách pokožky obsah vody a zlepšujú sa biofyzikálne vlastnosti pokožky (Obr. 8). Zmäkčovadlá sú dostupné v podobe krémov, mliek, mastí a emulzií, ktoré sa líšia konzistenciou, avšak slúžia k rovnakému účelu – hydratácii a/alebo premasteniu vysušenej pokožky. Krémy a masti sa obvykle nanášajú v hrubšej vrstve. Prípravky s ľahšou konzistenciou, napr. mlieka, umožňujú aplikáciu tenkej vrstvy. Keďže sa používajú na citlivú pokožku, nemali by obsahovať alkohol, kovy, parfumy atď. V ojedinelých prípadoch môžu obsahovať hydrofilnú zložku vyrábanú na báze vody. Po nanesení na pokožku sa rýchlo vstrebávajú a po umytí nezanechávajú zbytočný povlak.

Literatúra:

 1. Benbow M, Burg G, Comacho Martinez F, et al. Guidelines for the outpatient treatment of chronic wound and burn. Blackwell Science, Berlin-Vienna 1999, 12-21.
 2. Szewczyk MT, Jawień A.: Chosen aspects of conservative treatment of venous ulcers. Part I: Compression therapy. Progress Dermatol. Alergol. 2005, XXII, 3: 133-140.
 3. Blair S, Wright D, Blachkouse C, et al. Sustained compression and healing of chronic venous Ulcers. Br Med J 1998, 298: 1159-1161.
 4. Ciecierski M, Jawień A. Clinical picture of chronic venous insufficiency. Medical guide 2004, 8 (68): 36-48.
 5. Hess CT. When to use hydrocolloid dressing. Nursing 1999; 29.11: 20-23.
 6. Szewczyk MT, Jawień A, Piotrowicz R. Treatment of venous ulcers. Medical guide 2004, 8 (68): 66-71.
 7. Szewczyk MT, Jawień A, Piotrowicz R. The use of compression therapy in venous diseases. Medical guide 2004, 8 (68): 58-64.
 8. Jawień A. Szewczyk MT. (red) Venous leg ulcers. Ed. Your Health. 2005.
 9. Jawień A. Szewczyk MT. (red) Clinical and nursing aspects of care for patients with venous ulcers. Termedia 2008.
 10. Szewczyk MT., Mościcka P., Cwajda J. et al Evaluation of the effectiveness of new polyurethane foam dressing in the treatment of heavily exudative venous Ulcers. Acta Angiol. 2007 T.13, 2: 85-93.
 11. Placek W. Role of substrates and emollients in the prevention and restoration of the epidermal barrier. Aesthetic Dermatology 1999, 4: 174-178.
 12. Korinko A. Yurick A. Maintaining skin integrity Am J Nurs 1997 (2): 40-44.
 13. Wojnowska D., Chodorowska G., Juszkiewicz-Borowiec M. Dry skin – pathogenesis, clinic and treatment. Advances in Dermatology and Allergology, 2003, XX, 2: 98-105.
 14. Szewczyk MT, Jawień A. Recommendations of specialised nursing care of patients with venous leg ulcers. Surgical and Vascular Nursing 2007, 3 (1): 95-129.

Operačný postup artroskopie kolenného kĺbu

image description

Operačná sála musí spĺňať odpovedajúce podmienky zaisťujúce bezpečné vykonávanie operačných zákrokov, ako pre pacienta, tak pre personál. Na operačnej sále by mali byť dodržiavané prísne hygienické pravidlá, aby nedochádzalo k infekcii. V súvislosti s tým sa od personálu operačných sál vyžaduje vysoká sebadisciplína, veľké odborné znalosti a odpovedajúce schopnosti.

Operačné bloky stavané v dnešnej dobe sú vybavené klimatizovanými operačnými sálami a vďaka tomu nie je nutné v takýchto priestoroch montovať radiátory (miesto, v ktorom sa usádza prach a patogénna mikroflóra). Ak nie sú v miestnosti okná, je obmedzený prístup znečistenia z ovzdušia (predovšetkým baktérií a plesní).

V každom operačnom bloku by mali byť vytvorené odpovedajúce podmienky pre bezpečné vykonávanie operačných zákrokov v súlade so zásadami aseptického prostredia. Rozvrhnutie miestností by malo zahŕňať špinavé, čisté a sterilné zóny a umožňovať iba jednosmerný pohyb personálu, pacientov a sterilného materiálu. Na zaistenie bezpečnosti vykonávaných zákrokov je potrebné venovať pozornosť všetkým jednotlivým fázam, počnúc prípravou materiálu potrebného k zákroku.

Na príklade procedúry artroskopie kolenného kĺbu ukazujeme, ako správne zabezpečiť pacienta s použitím výrobkov obsiahnutých v súprave.

Všetky použité výrobky sú súčasťou operačnej súpravy.

ZAHÁJENIE PROCEDÚRY

1

Obr. 1 Sterilná operačná súprava Matoset

2_1024x697

Obr. 2 Otvorenie súpravy zdravotnou sestrou

Fot. 3 Wyjęcie zawartości przez pielęgniarkę „czystą”

Obr. 3 Vybalenie obsahu

4_1024x711

Obr. 4 Rozloženie obsahu súpravy

Fot. 5 Ułożenie zestawu na stoliku instrumentarialnym

Obr. 5 Umiestnenie súpravy na pomocný stolík

Fot. 6 Zabezpieczenie przewodów endoskopu

Obr. 6 Zakrytie káblov endoskopu

Fot. 7 Separacja operowanej nogi pacjenta pierwszą warstwą

Obr. 7 Separácia operovanej nohy pacienta prvou vrstvou

Fot. 8 Separacja operowanej nogi pacjenta drugą warstwą

Obr. 8 Separácia operovanej nohy pacienta druhou vrstvou

Fot. 9, Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Obr. 9 Zabezpečenie kolenného kĺbu pred nasadením návleku

Fot. 10 Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Obr. 10 Zabezpečenie kolenného kĺbu pred nasadením návleku

Fot. 11 Zabezpieczenie pokrowca na podudziu pacjenta

Obr. 11 Upevnenie návleku na kolennom kĺbe pacienta

Fot. 12 Zakładanie serwety głównej

Obr. 12 Nasadenie hlavného rúška

Fot. 13. Formowanie worka na płyny

Obr. 13 Formovanie vaku na tekutiny

Fot. 14 Formowanie worka na płyny

Obr. 14 Formovanie vaku na tekutiny

Fot. 15 Podłączenie drenu odprowadzającego płyny z worka

Obr. 15 Pripojenie hadičky odvádzajúcej tekutinu z vaku

UKONČENIE PROCEDÚRY

Fot. 16 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Obr. 16 Zabalenie obsahu po skončení zákroku

Fot. 17 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Obr. 17 Zabalenie obsahu po skončení zákroku

Zákrok odstránenia stehov

Práca v operačných sálach so sebou prináša vysoké riziko vzniku infekcie, ku ktorému môže dôjsť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich môže byť kontaminácia nástrojov, vybavenia a povrchu bežne používanom pri vykonávaní zákrokov. Riziko predstavuje obzvlášť vybavenie, ktoré sa dostáva do sterilného prostredia tela. Aby nedochádzalo k šíreniu infekcie, je potrebné zaistiť, aby boli používané nástroje sterilné. Táto požiadavka sa týka všetkých nástrojov používaných pri zákrokoch spojených s narušením tkaniva alebo vyžadujúcich kontakt so sliznicou či poškodenou kožou, akými sú napríklad preväzy alebo odstránenie stehov či zašívanie rany. V situácii, kedy sa pri zákrokoch používajú nástroje na opakované použitie, je nutný proces sterilizácie za účelom ich prípravy k opätovnému použitiu.

Ďalším problémom môže byť bezpečné skladovanie infikovaných odpadov vznikajúcich pri zákrokoch. Z epidemiologických dôvodov sme nútení uchovávať ich v nádobách v súlade s pravidlami upravujúcimi nakladanie s takýmto materiálom. Zvláštnu pozornosť si vyžadujú ostré nástroje.

Veľkým uľahčením práce pri jednoduchých zákrokoch sú hotové balíčky pripravené k vykonaniu konkrétneho zdravotníckeho úkonu. Obsah súprav umožňuje vykonanie zákroku s dodržaním všetkých bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa samotného zákroku, ale aj bezpečného ukladania kontaminovaného materiálu vznikajúceho pri zákroku.

Výhodami súprav je bezpečnosť všetkého potrebného materiálu a jeho pripravenosť k okamžitému použitiu.

Na obrázkoch je zobrazený príklad zákroku – odstránenie stehov – vykonávaný s použitím zákrokovej súpravy.

Kovové jednorazové nástroje patria do nebezpečného odpadu s ostrými hrotmi a hranami, ktorý sa ukladá do pevných nádob odolných voči vlhkosti a pôsobeniu chemických prostriedkov s možnosťou jednorazového uzatvorenia.

SÚČASTI SÚPRAVY

nożyczki metalowepęseta metalowarękawice zabiegowe lateksowe 2 szttupfery 6 szt. w pionie

 

PRIEBEH ZÁKROKU

Fot. 1 Otvorenie súpravy

2

Fot. 2 Príprava k zákroku

3

Fot. 3 Hlavná časť – odstránenie stehov

4

Fot. 4 Dokončenie úkonu