Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Klasifikácia rán a fázy ich hojenia

Hanna Szymkiewicz

Európske centrum dlhodobej starostlivosti

Rana predstavuje porušenie integrity kožného krytu, ktorý môže zahŕňať taktiež hlbšie tkanivá a orgány. Vznik rany môže byť zapríčinený vonkajšími alebo vnútornými faktormi, ktoré môžu súvisieť s fyziologickými poruchami.  Veľkosť a hĺbka rany závisí od faktorov, ktoré ranu spôsobili, intenzite pôsobenia faktorov, miesta atď.

729161_ouch

Delenie rán z hľadiska faktorov ich vzniku:

>> exogénne príčiny:

 • mechanické (rezné rany, bodné, strelné)
 • termické (popáleniny, omrzliny)
 • chemické (poleptanie)
 • elektrické (popáleniny)

>> endogénne príčiny

 • vredy (vredy predkolenia, preležaniny, diabetická noha) – napr. v dôsledku poruchy obehovej sústavy

Delenie rán z hľadiska doby hojenia:

 • akútne – hojenie kratšie ako 8 týždňov
 • chronické – hojenie trvá viac ako 8 týždňov

Delenie rán z hľadiska spôsobu hojenia:

 • akútne rany – rezné alebo chirurgické rany, ktoré majú rovné okraje a u ktorých nechýba veľká časť tkaniva. Takéto rany sa uzatvárajú zašitím, pomocou svoriek alebo obväzu. Hojenie prebieha nekomplikovane a trvá 6-7 dní. Ide o najpriaznivejší vývoj hojenia a býva označovaný ako primárne horenie rán (per primam intentionem).
 • chronické rany – rany, u ktorých chýba významná časť tkaniva alebo je prítomná infekcia. V tomto prípade nie je možné pritiahnuť okraje rany k sebe. Rany tohoto typu sa hoja granuláciou – po zápalovej fáze nasleduje fáza proliferácie, pri ktorej je chýbajúce tkanivo doplnené granulačným. Tento proces sa nazýva sekundárnym hojením.

Sekundárne hojenie rán

Sekundárne hojenie rán sa týka chronických rán – preležanín, vredov a komplikovaných rán spôsobených exogénnymi faktormi, napr. chirurgických rán s komplikáciami. Proces ich hojenia je možné rozčleniť do 3 fáz:

 1. zápalová fáza (čistiaca)
 2. proliferácia (granulácia)
 3. zrenie

Pre zápalovú fázu je charakteristická zápalová reakcia a bolesť. Organizmus sa snaží zničiť baktérie, ktoré prenikli do rany po narušení kože. Objavuje sa sekrécia. Odumreté tkanivo je vylúčené alebo ho telo vstrebe. Rana sa pokryje krvnou zrazeninou, ktorá ju chráni pred mikroorganizmami.

V proliferačnej fáze sa množstvo exsudátov znižuje, rana je užšia. Za ňou nasleduje granulácia – rana sa zapĺňa tkanivom. Nasleduje epitelizácia – rana sa začína pokrývať novou kožou.

Vo fáze zrenia prebieha proces prestavby už zahojenej rany. Pevnosť jazvy sa čo najviac približuje nepoškodenej pokožke.

Priebeh procesu hojenia a doba jeho trvania závisí od mnohých faktorov: na celkovom stave pacienta – jeho veku, stravovacích návykoch a iných ochoreniach; od druhu rany, jej umiestnení, spôsobe jej uzdravovania, čistote a dobe, ktorá uplynula od vzniku zranenia po ošetrenie.