Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Liečba jaziev

Klasifikácia popálenín
Komplikácie popálenín
Mechanizmus vzniku popáleninových jaziev
Tlaková liečba – účinná metóda liečby popáleninových jaziev
Klinické testy
Kombinovaná liečba Codopress® + krytie Codosil™ ADHESIVE


Ročne sa rôzne typy popálenín dotýkajú cca 1% našej populácie. Zhruba 50–80% postihnutých sú deti vo veku od 2 do 4 rokov.

Z hľadiska hĺbky klasifikujeme popáleniny nasledujúcim spôsobom:

image001

 • I stupeň – popálenie sa týka hlavne povrchových vrstiev pokožky. Hlavnými príznakmi poškodenia sú začervenanie (jasno červené) a bolestivosť. Rana sa obvykle hojí bez komplikácií a nezanecháva jazvu.
 • stupeň IIA – popálenie sa týka takmer celej vrstvy pokožky a povrchových vrstiev pokožky. Rany sú obvykle jasne červené, veľmi bolestivé, ich charakteristickým znakom sú pľuzgiere. Popáleniny stupňa IIA môžu zanechávať menšie farebné zmeny na pokožke a dokonca aj jazvy.
 • stupeň IIB – poškodenie sa týka pokožky a hlbších vrstiev zamše. Pri popáleninách tohto typu sa objavuje epidermálna a dermálna nekróza. Tieto rany sú veľmi bolestivé, bez pľuzgierov, ich zafarbenie je bledé alebo ružovkasté, šedasté, tehlové alebo dokonca čierne. Pri nepriaznivom vývoji môžu zanechávať hypertrofické jazvy.
 • stupeň III – popáleniny v celej hrúbke zamše. Rany majú obvykle hnedú, bledo-žltú alebo červenú farbu.
 • stupeň IV – popáleniny v celej hrúbke zamše, pri ktorých dochádza k poškodeniu tkaniva nachádzajúcom sa pod podkožným tkanivom – svaly, šľachy, kosti, kĺby.

Pri III. a IV. stupni dochádza k poškodeniu alebo úplnému zničeniu zárodočnej vrstvy pokožky.

Komplikácie popálenín

Častou komplikáciou popálenín po ich zahojení je vytvorenie hypertrofických jaziev a vznik kĺbových kontraktúr. Hypertrofické jazvy vznikajú dôsledkom intenzívneho prekrvenia, zvýšeného rozvoja fibroblastov, ukladania väčšieho množstva kolagénu a chronického opuchu. Vo všetkých týchto prípadoch, ak neustupuje jasne červené zafarbenie jazvy do dvoch mesiacov a jazva je čím ďalej tým tvrdšia, je potrebné počítať so vznikom keloidnej jazvy. Ich vznik a rast je stimulovaný fibroblastami, ktoré podporujú rast kolagénových vlákien. Keloidné jazvy sú nepríjemné a zároveň aj neestetické.

Ako prevencia proti vzniku jaziev sa používa vhodné polohovanie tela či znehybnenie kĺbov pomocou dlahy alebo ortézy. Okrem to bolo zistené, že použitie konštantného tlaku vyššieho než je kapilárny tlak ciev, tj. asi 25-30 mmHg, priaznivo ovplyvňuje formovanie jazvy a do značnej miery zabraňuje hypertrofii. Dlhodobý tlak obmedzuje zásobovanie tkaniva kyslíkom, čo vedie k spomaleniu metabolizmu a k zníženiu počtu fibroblastov. Zosilnená aktivita enzýmu rozkladajúceho kolagén vedie k výraznému zmenšeniu jazvy.

Metóda tlakovej liečby popáleninových jaziev je známa vo svete už mnoho rokov. Tlaková liečba je považovaná za najefektívnejšie riešenie, a to aj napriek existencii mnohých alternatívnych metód liečby, akými sú napr. laserová terapia, kryoterapia atď. Okrem negatívnych zdravotných dôsledkov, keloidné jazvy často negatívne ovplyvňujú psychický stav pacienta, čo môže viesť dokonca s sociálnemu vylúčeniu zo spoločnosti. Moderné medicínske techniky a postupy kladú dôraz nielen na účinnú liečbu popálenín, ale taktiež na plánovanie priebehu procesu liečby tak, aby bolo minimalizované riziko vzniku keloidných jaziev. Dôležitou súčasťou moderných metód liečby je používanie kompresie v spojení s účinkami silikónového krytia typu CodosilTM ADHESIVE.

Mechanizmus vzniku popáleninových jaziev

Každá rana sa môže zahojiť sama. Povrchové rany, nepresahujúce papilárnu vrstvu, sa hoja bez zanechania jazvy. Na začiatku procesu hojenia dochádza k čisteniu rany, preto sa na tomto mieste objavuje veľké množstvo makrofágov a histiocytov. Prebieha novotvorba kapilár, čo podporuje vznik nových multipotenciálnych buniek – lymfocytov, ktoré majú schopnosť premeniť sa na fibroblasty. Fibroblast je bunka, ktorá vykonáva syntézu makromolekúl tvoriacich väzivové tkanivo. Syntetizuje tropokolagén, ktorý vytvára v procese polymerizácie kolagénové vlákna. S pribúdajúcim počtom nových vlákien dochádza k  involúcii kapilár a zahájeniu procesu reepitelizácie.

Pri popáleninách, kde došlo k poškodeniu pokožky, papilárnej a retikulárnej vrstvy zamše, dochádza k väčšiemu rozširovaniu ciev. Rozšírené cievy a tvorba anastomóz vedie k hromadeniu krvi v mieste hojenia, čím je zaistené zásobenie výživnými látkami; objavuje sa veľké množstvo fibroblastov, ktoré sú neobyčajne aktívne v procese tvorby veľkého počtu kolagénových vlákien.

Proces hojenia s tvorbou jazvy prebieha vďaka novo vznikajúcim fibroblastom, medzi ktorými postupom času dochádza k diferenciácii myofibroblastov zodpovedných za zmršťovanie, zatiaľ čo žírne bunky majú na starosti pokračujúce zrenie jazvy. Biochemický výskum procesu vzniku hypertrofických jaziev nasvedčuje tomu, že dochádza k zvýšeniu množstva synstetizovaného kolagénu v porovnaní s normálnym procesom hojenia a tiež sa objavujú kvalitatívne poruchy spočívajúce vo zvýšenom množstve mukopolysacharidov a zníženiu hladiny lipidov (hlavne kyseliny linolovej) v mimobunkovej hmote jazvy. Zdá sa, že príčinou je znížené množstvo kolagenázy (enzýmu rozkladajúceho kolagén) vyplývajúce zo zvýšenia množstva 1 – antitrypsinu a 2 – mukoproteinových globulínov. Tieto javy pravdepodobne sprevádzajú toxické mitochondriálne pôsobenie v poškodených bunkách. K tomuto pôsobeniu dochádza v popálenine od prvého okamihu až do 10. dňa procesu hojenia, kedy je možné pozorovať ústup jeho príznakov a postupný návrat k normálnemu stavu. Niekedy dochádza k objektívnemu postupnému nárastu do 14. dňa. Ak nárast pretrváva po 21. dňoch, môže to znamenať komplikáciu spojenú so vznikom jazvy.

Bolo zistené taktiež pôsobenie kôry nadobličiek na fibroblasty v jazvách a jej nespochybniteľný vplyv na proces tvorby jaziev. Predstavuje to základ pre výskum prípadných vzťahov medzi komplikáciami pri tvorbe jaziev a endokrinologickými zmenami u detí. Samozrejme takáto závislosť existuje v období popáleninového šoku, jej ďalší rozvoj však nie je známy. Komplikácie pri tvorbe jaziev vznikajúcich po popáleninách a môžu byť estetickej alebo funkčnej povahy, poprípade je možné zaradiť ich do oboch typov. Z histopatologicého hľadiska máme do činenia s poruchami tvorby jaziev hypertrofického, hypotrofického alebo keloidného typu. Vo všeobecnosti to znamená, že k poruchám dochádza u 50% popálenín, doposiaľ sa však nepodarilo presne určiť faktory ovplyvňujúce výskyt týchto poruch ani zistiť ich význam pre včasné posúdenie skutočného rizika ich vzniku. Hlavne pokiaľ ide o keloidy, dosahuje pravdepodobnosť ich vzniku na pokožke až 80% na miestach, ktoré sú vystavené napínaniu a rozťahovaniu.

Tlaková liečba – účinná metóda liečby popáleninových jaziev

Elastická tlaková liečba ako nová preventívno-liečebná technika sa začala rozvíjať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a ukázalo sa, že je veľmi účinnou metódou liečby komplikácií po popáleninách. Táto metóda spočíva v použití hyperkompresie (alebo jednoducho kompresie), pri ktorej na keloidnú jazvu pôsobí stály tlak. Tlak v oblasti jazvy spôsobuje ischemický efekt, zmenšuje cievky a obmedzuje tvorbu nových. Z jednej strany pri menšom počte cievok priteká do jazvy menšie množstvo krvi, z druhej strany – v závislosti na vnútornom priemer novo vytvorených ciev – sa rýchlosť krvi zvyšuje a tým nedochádza k hromadeniu, čo vedie k zníženiu počtu vytvorených kolagénnych vlákien a zamedzuje zmršťovaniu oblasti rany.

Správne vykonaná elastická tlaková liečba spočíva v pôsobení silného tlaku na ranu po skončení epitelizácie s použitím rôznych typov pások z prírodného latexu. Tieto pásky sa vyrábajú z latexových nití potiahnutých syntetickým vláknom.

Vďaka ich použitiu môže stály tlak pôsobiaci na ranu viesť k zlepšeniu zloženia a kvality rôznych súčastí tkaniva. Zmena zloženia tkaniva vedie ku kvalitatívnemu zlepšeniu a zmenšeniu veľkosti jazvy a zároveň vďaka ischémii, ku ktorej dochádza pri zvýšenom tlaku (lokálne nedostatočné prekrvenie) sa znižuje intenzita charakteristického červeného zafarbenia jazvy.

Všeobecné zásady používania tlakovej metódy:

 • čo najčastejšie použitie tlaku (od okamžiku opätovného pokrytia rany epitelom po dobu 2 až 3 rokov – táto doba je považovaná za dobu zrenia jazvy), v priemere po dobu 1 alebo 1,5 roka;
 • kontinuálne, nepretržité, dlhodobé pôsobenie tlaku na miestach, v ktorých vznikajú komplikované jazvy, formou individuálne strihaných krytí, ktoré by mali vyvíjať tlak 20-25 až 50 mm Hg/cm2.
image004

Plochý šev v tlakovom výrobku Codopress® zvyšuje pohodlie pacienta

Aby sme dosiahli čo najlepších výsledkov, je nutné monitorovať a klinicky kontrolovať proces tlakovej liečby a pravidelne meniť tlakové odevy (napr. kvôli strate elasticity, zmene hmotnosti, telesných rozmerov pacienta atď.).

Doba trvania tlakovej liečby je rôzna – optimálne až 2 roky. V prípade vzniku lokálnych komplikácií akými sú podráždenia, zapareniny, popraskaná pokožka, zlé znášanie liečby pacientom alebo psychická stránka, je potrebné tlakovú liečbu dočasne prerušiť a snažiť sa predchádzať opakovaniu komplikácie. [1]

Miera kompresie v tlakovej liečbe

Kompresné výrobky sa vyznačujú tým, že pôsobia na povrch tela pacienta tlakom s danou silou. Tento tlak sa uvádza v jednotkách „milimeter ortuťového stĺpca” (mmHg). Podmienkou účinnosti tlakových výrobkov je správna voľba veľkosti, ktorá sa určuje vždy individuálne po vykonaní telesných meraní pacienta. Na účinnosť má vplyv taktiež stupeň kompresie. Voľba správneho stupňa kompresie kompresného výrobku je dôležitá, pretože príliš malý tlak vyvíjaný na danú časť tela nevedie k požadovanému výsledku, na druhej strane – príliš veľký tlak môže mať mnoho nežiaducich účinkov. Komplikácie môžu začínať ľahkými príznakmi, napr. zapareninami, odreninami alebo maceráciou pokožky a môžu sa vyvinúť v závažnejšie vedľajšie účinky napr. k vzniku preležanín. Tieto a iné vedľajšie účinky, ktoré sú dôsledkom zle zvoleného stupňa kompresie vedú najčastejšie k tomu, že je nutné okamžite liečbu prerušiť.

Najpoužívanejšiu klasifikáciu tlaku predstavuje škála stupňov kompresie používaná v Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku. Vo všetkých klasifikáciách sa označuje trieda I ako najslabšia a trieda IV ako najsilnejšia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú ku kompresii vyvíjaného produktom vo výške členkového kĺbu. V tomto prípade sa najčastejšie používa pravidlo vychádzajúce z nasledujúceho predpokladu: 100 % tlaku pre danú triedu (I až IV) vo výške členka k 40 % tlaku v jeho bližšej časti.

Modele wyrobów uciskowych Codopress®

Modely kompresných výrobkou Codopress®

Viacerí výrobcovia používajú odlišné klasifikácie stupňa kompresie. Klasifikácia tlaku stanovená Európskou komisiou pre štandardizáciu rozlišuje nasledujúce triedy:

 • I. trieda – ľahký tlak (18 – 21 mmHg),
 • II. trieda – stredný tlak (23-32 mmHg),
 • III. trieda – silný tlak (34-46 mmHg),
 • IV. trieda – veľmi silný tlak (min. 49 mmHg).

Účinná liečba s použitím kompresných odevov Codopress®

Na úspešnosť tlakovej liečby má veľký vplyv správna voľba kompresného odevu. Kompresné výrobky Codopress® sú vyrábané v Łodzi spoločnosťou Tricomed a používajú sa pri liečbe popáleninových jaziev a na rehabilitačnú prevenciu popálenín. Doteraz bolo vyrobených viac ako 20 tisíc výrobkov Codopress®, pričom sortiment sa postupne rozširuje a ich konštrukcia sa zdokonaľuje. Vyrábajú sa z vysoko priedušného úpletu v kvalite zdravotníckeho materiálu obsahujúceho polyuretánovú a polyamidovú priadzu, vďaka čomu dosahujú požadované vlastnosti a zároveň zaisťujú vysoký komfort.

Výrobná technológia umožňuje vyrobiť odevy pre každú časť tela v lekárom určenej triede kompresie. Najčastejšie sa používa tlak odpovedajúci I. stupni kompresie v hodnote 18-21 mmHg. Kompresné odevy Codopress® sa vyrábajú technikou zamedzujúcou umiestnenie švov v oblasti jazvy. Vďaka tomu nedochádza k nežiaducim zmenám sily liečebného tlaku.

Proces prípravy kompresného odevu je viacfázový:

 1. Získanie lekárskeho predpisu od špecialistu.
 2. Stretnutie pacienta s osobou vykonávajúcou meranie končatín alebo inej časti tela.
 3. Po ušití odevu sa vykonáva skúška, pri ktorej sa overí, či je odev zhotovený správne.
 4. Pacient je poučený o spôsobe používania a údržby výrobku.
Modele wyrobów uciskowych Codopress®.

Modely kompresných výrobkov Codopress®.

Všetky kompresné odevy by sa mali nosiť nepretržite po dobu 6 až 24 mesiacov po skončení liečby rany, pokiaľ sa neobjavia zreteľné známky vyliečenia (sploštenie, zblednutie a zmäknutie). Za celú dobu liečby je spravidla nutné kompresný výrobok niekoľkokrát meniť v závislosti na jeho opotrebení alebo zmene rozmerov časti tela pacienta (obzvlášť u detí). Výrobok sa môže používať iba pri celkom vyliečených popáleninových jazvách (viď. foto).

Rana pooparzeniowa gotowa do terapii Codopressem®

Popáleninová rana pripravená k liečbe Codopress®

Wyrób Codopress® założony na wyleczoną ranę pooparzeniową

Codopress® Výrobok aplikovaný na zahojenú popáleninovou ranu

Individuálne pripravené výrobky Codopress® :

 • vyvíjajú odpovedajúci tlak na jazvu,
 • je možné ich kombinovať s inými druhmi liečby,
 • nespôsobujú alergie a podráždenia pokožky,
 • obmedzujú pocit svrbenia,
 • zamedzujú vznik kontraktúr v oblasti kĺbov.

 

Klinické testy

V špecializovaných popáleninových centrách v Siemianowiciach a Polanicy Zdroju – hlavných poľských strediskách liečby ťažkých popálenín – boli vykonané klinické testy na veľkej skupine pacientov. Boli zdokumentované výsledky použitia kompresných výrobkov Codopress® pri liečbe jaziev vznikajúcich v dôsledku popálení.

Medzi klinikami vykonávajúcimi hodnotenie účinnosti liečby jaziev s použitím výrobkov Codopress® bola Mestská nemocnica č. 2 – oddelenie popálenín v Siemianowiciach Śląských pod vedením Mudr. S. Sakielovej a Krajská nemocnica plastickej chirurgie v Polanici Zdroju pod vedením docentky Mudr. K. Kobusovej. Špecializované testy týkajúce sa možného dráždivého pôsobenia úpletu používaného v technológii výrobkov Codopress® na pokožku boli vykonané v Ústave liekov vo Varšave pod vedením doktora farmácie W. Zalewského.

Materiály a metódy

Po dobu dvoch rokov boli testované kompresné výrobky vyrábané spoločnosťou Tricomed S.A. u 40 pacientov vo veku od 2 do 59 rokov s rozsahom popálenín v priemere 26 %, vrátane hlbokých popálenín zasahujúcich kožu v rozsahu v priemerne 9 %. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín:

 • v prvej skupine (20 testovaných) boli kompresné výrobky použité bezprostredne po zahojení rany,
 • v druhej skupine (20 testovaných) boli kompresné výrobky Codopress® použité po uplynutí troch mesiacov od okamžiku zahojenia rany.

Hodnotenie sa týkalo oblasti tváre, šije, hrudníka, horných a dolných končatín. Celkovo bolo v prvej skupine hodnotených 24 oblastí, v druhej skupine bolo hodnotených 30 pozorovaných oblastí.

image013

Testované výrobky bolo hodnotené z hľadiska ich užitočnosti pri liečbe hypertrofických a keloidných jaziev u 26 pacientov vo veku od 3 do 5 rokov. Hypertrofické a keloidné jazvy vznikali najčastejšie po popálení vriacimi tekutinami alebo ohňom. Doba trvania úplného zahojenia popáleninovej jazvy od okamžiku použitia kompresných výrobkov bola jeden mesiac až 4 roky. V období, ktoré predchádzalo tlakovej liečbe boli aplikované masáže. Telesnými partiami, ktoré boli najčastejšie predmetom testovania užitočnosti kompresných výrobkov boli: kolenné a lakťové kĺby, oblasť panvy a bokov, ramená, hrudník, horné a dolné končatiny.

Výsledky testov

Závery testov ukázali, že pri hypertrofických jazvách a keloidoch dochádzalo po použití tlakového obväzu k rekonštrukcii kože. Svrbenie, ktoré sa objavilo u 8 prípadoch ustupovalo v priebehu 3 týždňov. Zafarbenie jaziev sa zmenilo u 17 pacientov po uplynutí 4 týždňov. Výška jazvy sa znížila zo 4 mm  na 0-2 mm (jazva meraná od úrovne chorobne nezmenenej pokožky). Najlepšie výsledky boli pozorované v prípade pomerne čerstvých štvordenných jaziev. V prípade starších popáleninových jazvách boli tieto výsledky spozorované po uplynutí dlhšej doby.

Neboli zistené alergické reakcie. Pranie v bežne dostupných pracích prostriedkoch a používanie výrobku 24 hodín denne neviedlo u hodnotených výrobkov k strate pružnosti. Najlepšie výsledky liečby bolo spozorované na stehnách, predkoleniach a pažiach. Kompresné odevy Codopress® jednoznačne prispievajú k rýchlejšej rehabilitácii pacientov s popáleninovými deformitami alebo k ich príprave k operačným zákrokom.

Zhrnutie výsledkov testov

Počas niekoľkomesačného nosenia kompresných výrobkov Codopress® bolo zistené, že:

 • dochádzalo k postupnému splošťovaniu jaziev,
 • jasne červené zafarbenie jazvy postupne bledlo,
 • jazvy sa stávali pružnejšie,
 • neboli pozorované príznaky alergie na materiál, z ktorej sú výrobky Codopress® vyrobené,
 • pri porovnaní miest, ktoré neboli ošetrené kompresiou, s jazvami liečenými pomocou kompresných výrobkov Codopress® u rovnakých pacientov, boli zistené rozdiely v podobe pretrvávajúcej hypertrofie a tvrdých jaziev na miestach, ktoré neboli ošetrené kompresiou,
 • použitie kompresných výrobkov bezprostredne po zahojení popáleniny prináša lepšie výsledky v porovnaní s druhou skupinou pacientov, u ktorých boli kompresné výrobky Codopress® použité až po vzniku hypertrofických jaziev. [2]
Wyrób Codopress® założony na wyleczoną bliznę pooparzeniową

Codopress® Výrobok aplikovaný na zahojenú popáleninovou ranu

Závery

 1. Hodnotené výrobky Codopress® sú veľmi užitočné pri prevencii vzniku a pri liečbe hypertrofických jaziev po popáleninách.
 2. Aby bola liečba účinná, mali by byť kompresívne výrobky vyrobené individuálne na mieru.
 3. Včasné použitie kompresných odevov šitých „na mieru” bezprostredne po zahojení popáleninovej rany zaručuje vyššiu úspešnosť pri liečbe jaziev.
 4. Stále (23 h denne) nosenie odevu, ktoré sa vymieňa iba v prípade jeho poškodenia alebo zmeny fyzických rozmerov dieťaťa, po dobu 1 až 2 rokov:
 • účinne zamedzuje vzniku hypertrofických jaziev,
 • vedie k zmenšeniu a vo väčšine prípadov k ústupu keloidných jaziev,
 • zlepšuje konečný estetický výsledok.
 1. Tlaková liečba umožňuje pokračovať v pohybovej rehabilitácii a neobmedzuje bežné aktivity pacienta.
 2. Z úpletu, z ktorých sú vyrobené výrobky Codopress® , nebolo zistené žiadne dráždivé pôsobenie.

Kombinovaná terapia Codopress® + krytie Codosil™ ADHESIVE

Za posledných desať rokov si veľkú obľúbenosť získali taktiež silikónové krytia podporujúce liečbu jaziev kompresnou metódou. Ich používanie vedie k obmedzeniu tvorby malých cievok v jazve, k redukcii množstva kolagénu a tým k zvýšeniu elasticity jazvy a k jej značnému splošteniu.

image017

Mnoho špecialistov odporúča kombinovanú liečbu spočívajúcu v spojení niekoľkých metód prispôsobených individuálne konkrétnemu pacientovi. Jednou z nich je kompresná terapia spojená s použitím krytí určených pre liečbu keloidných jaziev. Pri kombinovanej liečbe popáleninových jaziev sú úspešne používané krytia CodosilTM ADHESIVE.

CodosilTM ADHESIVE je mäkký vrstvený výrobok určený pre liečbu a rehabilitáciu hypertrofických a keloidných jaziev. V priamom kontakte s povrchom jazvy je lepiaca silikónová vrstva. Vonkajší povrch krytie je chránený nepriľnavou ochrannou vrstvou.

Gélový výrobok Codosil™ ADHESIVE:

 • obmedzuje pocit svrbenia a bolesti,
 • nespôsobuje podráždenia a alergie,
 • je možné ho ohýbať,
 • je samolepiaci, čo umožňuje opakované prilepenie k povrchu pokožky,
 • je určený na opakované použitie,
 • je nenáročný na skladovanie a použitie.

image020Silikónové krytie sa používa ako preventívny prostriedok na uzavretie jazvy (zajazvenie) alebo ako preventívny prostriedok pri prvých symptómoch vzniku hypertrofickej jazvy. Včasné použitie krytia zvyšuje šancu na správne zahojenie jazvy.

Krytie sa aplikuje na neporušený povrch pokožky, pričom veľkosť krytia musí byť é 1 cm väčšia než je veľkosť jazvy. Preventívne sa používa po dobu 12 hodín denne Pacienti, ktorí pravidelne používajú kompresné výrobky Codopress® a silikónové krytie Codosil™ ADHESIVE pozorujú zreteľné známky vyliečenia: sploštenie, vyblednutie a zmäknutie jazvy.

CodosilTM ADHESIVE  je odporúčané:

 • pri rehabilitácii hypertrofických a keloidných jaziev,
 • preventívne u osôb s tendenciou k vzniku hypertrofických a keloidných jaziev,
 • v kozmetike pri liečbe jaziev po zákrokoch estetickej chirurgie.

Literatúra:

[1] Babiana Mossakowska, PhD, Professor, Presoterapia u dzieci (Tlaková terapie u detí).

[2] A. Nawrocki, doc., PhD, and others, Ocena kliniczna – Opracowanie technologii i ocena artykułów medycznych do zastosowania w chirurgii plastycznej (Clinical evaluation – The compilation of technologies and the evaluation of medical products to be applied in plastic surgery).

Všetky výrobky Codopress® používané pri liečbe popálenín sa šijú na objednávku na mieru pre konkrétneho pacienta po vykonaní merania. Pacienti, ktorým bolo odporučené použitie výrobkov od firmy Tricomed S.A., musia mať zahojené rany, bez obväzov, aby bolo možné správne vziať miery a vyskúšať výrobok.
Na želanie pacientov môžu byť výrobky Codopress® zhotovené vo všetkých štyroch stupňoch kompresie.

Na získanie kompresného výrobku Codopress® je potrebné:

 • kontaktovať spoločnosť Bella Sk, s.r.o. a dohodnúť si stretnutie
  • tel.: +421 907 812 996
  • mail: office@bella-sk.sk