Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Matoset – naše riešenie pre komfort

Nemocničné infekcie predstavujú závažný problém súčasného zdravotníctva, pretože často predstavujú neúspech pri liečbe a vznik komplikácií. Najčastejšími problémami súvisiacimi s infekciami sú nedodržanie zásad aseptických podmienok v miestach, kde sa vykonávajú zákroky, príliš neskoré zistenie infekcie alebo jej nesprávna liečba. Pre nemocnice to znamená, že všetky vyššie uvedené etapy – prevencia, diagnostika a liečba – musia byť zvládnuté správne.

Stále viac nemocníc usiluje o získanie certifikátu ISO, čo vyžaduje, aby boli pre všetky etapy liečby pacienta spracované postupy, ktorých dodržiavanie prispeje k zníženiu počtu infekcií. Taktiež miera informovanosti zdravotníckeho personálu v oblasti problematiky sa z roka na rok zvyšuje.

Téma nemocničných infekcií predstavuje výzvu taktiež pre výrobcov zdravotníckych výrobkov používaných pri vykonávaní jednotlivých úkonov v zdravotníckych zariadeniach.

Riešením potrieb súvisiacich s prevenciou infekcií pri zdravotníckych úkonoch sú výrobky Matoset, v ktorých sa spája funkčnosť a úspornosť vďaka cielenému kombinovaniu obväzového materiálu. Jednoducho povedané, zloženie jednotlivého Matosetu je prispôsobené konkrétnemu zdravotníckemu úkonu a jeho jednotlivé súčasti sú rozmiestnené spôsobom, ktorý určuje poradie vykonávaných úkonov v súlade so zásadami aseptických podmienok. Usporiadané rozmiestnenie a premyslené zloženie zaručujú bezpečnosť, pohodlie pri práci a úsporu času.

O použití zákrokových súprav hovorí:

Monika Cerkaska – produktová manažérka TZMO SA

Katarzyna Mośová – magistra ošetrovateľstva so špecializáciou na epidemiologické ošetrovateľstvo

M.C. Katarzyna, v ktorých situáciách sa využitie sterilných balíčkov alebo setov Matoset osvedčilo najlepšie?

K. M. V našej každodennej praxi využívame Matosety hlavne na zákrokových sálach, kde vykonávame drobné zdravotnícke zákroky, napr. odstránenie stehov alebo preväzy. Pri použití sterilného setu môžem mať istotu, že mám pripravený všetok potrebný materiál a som schopná vykonať drobný zákrok behom niekoľkých okamihov. Hotové sterilné sety sú nenahraditeľné pri lôžku pacienta, pokiaľ nie je možné pacienta previesť k zákroku na sálu.

M.C. A čo v situáciách, kedy je potrebné vykonať preväz v domácnosti pacienta?

K. M. Zdravotná sestra zaisťujúca domácu starostlivosť určite ocení pracovný komfort, ktorý poskytuje použitie hotových súprav. Vždy si teda môže byť istá, že má pripravený všetok potrebný materiál a pacient naviac získava pocit individuálneho prístupu a záruky bezpečnosti keď vidí, že daná súprava je určená špeciálne pre neho.

M.C. Takže je to tak, že hotové súpravy výrazne uľahčujú prácu?

K. M. Áno, je to oveľa pohodlnejšie, pretože zákrok je možné vykonať efektívnejšie, ale predovšetkým je práca oveľa bezpečnejšia. Rozmiestnenie jednotlivých súčastí určuje činnosti, ktoré je treba vykonať. Vďaka tomu nezabudneme napríklad na rukavice, ktoré sú najčastejšie umiestnené úplne navrchu, a až po ich nasadení môžeme pracovať s ďalšími sterilnými súčasťami súpravy. Takýto postup minimalizuje riziko infekcie, čo je najdôležitejšie ako pre nás, tak aj pre pacienta.  Dokumentácia postupu je veľmi ľahká vďaka samolepiacim štítkom s informáciami o výrobku, ktorý vlepíme do dokumentácie pacienta.

M.C. Takže z toho vyplýva, že súpravy zaručujú zachovanie aseptického prostredia bez ohľadu na miesto, kde sa zákrok vykonáva?

K. M. Áno. Nie vždy sa pacient nachádza v mieste, kde je možný napríklad bezpečný preväz. Matosety nám to umožňujú a naviac skracujú dobu prípravy na zákrok a uľahčujú  prácu.

M.C. Nakoniec sa ešte musím spýtať –čo s nákladmi?

K. M. Pri použití kompletných súprav určených na konkrétny úkon nie je nutné otvárať veľa jednotlivých obalov, čo má priamy dopad na náklady spojené so zákrokom. Ak musíme stále otvárať niekoľko rôznych obalov, zvyšuje sa riziko infekcie sterilného materiálu. Okrem toho je pri použití súpravy účelne spotrebovaný jej celý obsah. V rámci zhrnutia by som rada povedala ešte pár slov o súpravách na cievkovanie a súpravách na dezinfekciu operačného poľa, ktoré sa využívajú hlavne na akútnych oddeleniach. V situáciách, kde ide o čas nie sme vždy schopný plne dodržať zásady aseptického prostredia, čo môže mať za následok komplikácie a môže byť príčinou predĺženej hospitalizácie. Pacient, ktorý je prijatý v situácii ohrozenia života vyžaduje vykonanie mnohých úkonov súčasne. Riziko infekcie pacienta pri záchrane života je vyššie než pri plánovaných zákrokoch. Preto používanie hotových súprav Matoset napr. na cievkovanie uľahčuje dodržanie zásad aseptického prostredia. Súprava, ktorá obsahuje všetky potrebné súčasti, vrátane katétru odpovedajúcej veľkosti, umožňuje obmedziť nepotrebné činnosti na minimum. Podobne je tomu aj v prípade súpravy na dezinfekciu operačného poľa, ktorá má svoje opodstatnenie a nachádza plné využitie pri vykonávaní zdravotníckych úkonov v situácii ohrozenia života. V prípade resuscitácie vzniká často potreba aplikovať endovaskulárnu elektródu alebo napichnúť podkľúčnu žilu. Ak máme po ruke hotovú súpravu na dezinfekciu, môžeme zaistiť riadnu prípravu pacienta k takémuto úkonu v krátkom čase. Je dôležité, aby sme pacienta pri jeho záchrane nevystavovali ďalšiemu riziku, ktoré môže viesť od vydarenej resuscitácie k nežiadúcej infekcii. Pacient síce bude zachránený, ale dostane infekciu a jeho pobyt v nemocnici sa predĺži. Stav ohrozenia ustúpi, ale pacient si bude vyžadovať liečbu z dôvodu komplikácií vzniknutých v dôsledku nedodržania základných zásad aseptického prostredia, čo nám vlastne Matosety uľahčujú.

M.C. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.