Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Operačný postup artroskopie kolenného kĺbu

image description

Operačná sála musí spĺňať odpovedajúce podmienky zaisťujúce bezpečné vykonávanie operačných zákrokov, ako pre pacienta, tak pre personál. Na operačnej sále by mali byť dodržiavané prísne hygienické pravidlá, aby nedochádzalo k infekcii. V súvislosti s tým sa od personálu operačných sál vyžaduje vysoká sebadisciplína, veľké odborné znalosti a odpovedajúce schopnosti.

Operačné bloky stavané v dnešnej dobe sú vybavené klimatizovanými operačnými sálami a vďaka tomu nie je nutné v takýchto priestoroch montovať radiátory (miesto, v ktorom sa usádza prach a patogénna mikroflóra). Ak nie sú v miestnosti okná, je obmedzený prístup znečistenia z ovzdušia (predovšetkým baktérií a plesní).

V každom operačnom bloku by mali byť vytvorené odpovedajúce podmienky pre bezpečné vykonávanie operačných zákrokov v súlade so zásadami aseptického prostredia. Rozvrhnutie miestností by malo zahŕňať špinavé, čisté a sterilné zóny a umožňovať iba jednosmerný pohyb personálu, pacientov a sterilného materiálu. Na zaistenie bezpečnosti vykonávaných zákrokov je potrebné venovať pozornosť všetkým jednotlivým fázam, počnúc prípravou materiálu potrebného k zákroku.

Na príklade procedúry artroskopie kolenného kĺbu ukazujeme, ako správne zabezpečiť pacienta s použitím výrobkov obsiahnutých v súprave.

Všetky použité výrobky sú súčasťou operačnej súpravy.

ZAHÁJENIE PROCEDÚRY

1

Obr. 1 Sterilná operačná súprava Matoset

2_1024x697

Obr. 2 Otvorenie súpravy zdravotnou sestrou

Fot. 3 Wyjęcie zawartości przez pielęgniarkę „czystą”

Obr. 3 Vybalenie obsahu

4_1024x711

Obr. 4 Rozloženie obsahu súpravy

Fot. 5 Ułożenie zestawu na stoliku instrumentarialnym

Obr. 5 Umiestnenie súpravy na pomocný stolík

Fot. 6 Zabezpieczenie przewodów endoskopu

Obr. 6 Zakrytie káblov endoskopu

Fot. 7 Separacja operowanej nogi pacjenta pierwszą warstwą

Obr. 7 Separácia operovanej nohy pacienta prvou vrstvou

Fot. 8 Separacja operowanej nogi pacjenta drugą warstwą

Obr. 8 Separácia operovanej nohy pacienta druhou vrstvou

Fot. 9, Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Obr. 9 Zabezpečenie kolenného kĺbu pred nasadením návleku

Fot. 10 Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Obr. 10 Zabezpečenie kolenného kĺbu pred nasadením návleku

Fot. 11 Zabezpieczenie pokrowca na podudziu pacjenta

Obr. 11 Upevnenie návleku na kolennom kĺbe pacienta

Fot. 12 Zakładanie serwety głównej

Obr. 12 Nasadenie hlavného rúška

Fot. 13. Formowanie worka na płyny

Obr. 13 Formovanie vaku na tekutiny

Fot. 14 Formowanie worka na płyny

Obr. 14 Formovanie vaku na tekutiny

Fot. 15 Podłączenie drenu odprowadzającego płyny z worka

Obr. 15 Pripojenie hadičky odvádzajúcej tekutinu z vaku

UKONČENIE PROCEDÚRY

Fot. 16 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Obr. 16 Zabalenie obsahu po skončení zákroku

Fot. 17 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Obr. 17 Zabalenie obsahu po skončení zákroku