Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Zákrok odstránenia stehov

Práca v operačných sálach so sebou prináša vysoké riziko vzniku infekcie, ku ktorému môže dôjsť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich môže byť kontaminácia nástrojov, vybavenia a povrchu bežne používanom pri vykonávaní zákrokov. Riziko predstavuje obzvlášť vybavenie, ktoré sa dostáva do sterilného prostredia tela. Aby nedochádzalo k šíreniu infekcie, je potrebné zaistiť, aby boli používané nástroje sterilné. Táto požiadavka sa týka všetkých nástrojov používaných pri zákrokoch spojených s narušením tkaniva alebo vyžadujúcich kontakt so sliznicou či poškodenou kožou, akými sú napríklad preväzy alebo odstránenie stehov či zašívanie rany. V situácii, kedy sa pri zákrokoch používajú nástroje na opakované použitie, je nutný proces sterilizácie za účelom ich prípravy k opätovnému použitiu.

Ďalším problémom môže byť bezpečné skladovanie infikovaných odpadov vznikajúcich pri zákrokoch. Z epidemiologických dôvodov sme nútení uchovávať ich v nádobách v súlade s pravidlami upravujúcimi nakladanie s takýmto materiálom. Zvláštnu pozornosť si vyžadujú ostré nástroje.

Veľkým uľahčením práce pri jednoduchých zákrokoch sú hotové balíčky pripravené k vykonaniu konkrétneho zdravotníckeho úkonu. Obsah súprav umožňuje vykonanie zákroku s dodržaním všetkých bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa samotného zákroku, ale aj bezpečného ukladania kontaminovaného materiálu vznikajúceho pri zákroku.

Výhodami súprav je bezpečnosť všetkého potrebného materiálu a jeho pripravenosť k okamžitému použitiu.

Na obrázkoch je zobrazený príklad zákroku – odstránenie stehov – vykonávaný s použitím zákrokovej súpravy.

Kovové jednorazové nástroje patria do nebezpečného odpadu s ostrými hrotmi a hranami, ktorý sa ukladá do pevných nádob odolných voči vlhkosti a pôsobeniu chemických prostriedkov s možnosťou jednorazového uzatvorenia.

SÚČASTI SÚPRAVY

nożyczki metalowepęseta metalowarękawice zabiegowe lateksowe 2 szttupfery 6 szt. w pionie

 

PRIEBEH ZÁKROKU

Fot. 1 Otvorenie súpravy

2

Fot. 2 Príprava k zákroku

3

Fot. 3 Hlavná časť – odstránenie stehov

4

Fot. 4 Dokončenie úkonu